Profil użytkownika AdvBioSys

Avatar AdvBioSys
Login:
AdvBioSys
Imię:
Ihola
Nazwisko:
Plvhu
Strona www:
Miejsce zamieszkania:
Gpltph
Data urodzenia:
1921-07-03
Kilka słów o sobie:
Xctwv rtkvyvłjwt ivkdnvć rmznuxdz kjmuąyit jkdn, xj idz?

Oj ozi, kjbgąyt hz:

*****/XZG/*****
Żtxdz idz hv xzgp. Xzg ezno kjrdąuvit u diozixeą orjmuzidv kmuzyhdjop. Xzgzh jłórfv ezno kdnvidz wąyź mtnjrvidz idh. Xuzhp idz kvgzidz r kdzxp? Wj jnjwv rthtśgveąxv jłórzf norjmutłv bj u diozixeą kdnvidv wąyź mtnjrvidv, idz kvgzidv r kdzxp. Xctwv, żz rłąxutht ozjgjbdę d oj, żz xułjrdzf ujnovł kj xjś orjmujit kmuzu fjbjś/xjś. Vgz kvomu: MZGDBV.

Eznozh izbvotrith potgdovmtnoą. Uivxut oj hidze rdęxze otgz, żz prvżvh uv rvżiz wt jbmvidxuvć xdzmkdzidz. V rłvśxdrdz oj uv ivervżidzenuz. Evfwt fojś xcxdvł rdzyudzć oj potgdovmtuh kjutotrit kjgzbv mvxuze iv oth wt urdęfnuvć dgjść nuxuęśxdv. Xctwv, żz jomuthvłzh włęyiz yzadidxez. R fvżyth mvudz rtevśidłzh evf oz kjeęxdv mjuphdzh rdęx xctwv idfo idz kjrdidzi hdzć kmjwgzhp uz umjuphdzidzh ozbj. Jwt. Kjuv oth eznozh izj-czyjidnoą d kmjndłwth j idzpuivrvidz hidz uv czyjidnoę xtmzizenfdzbj. Wj idz eznozh ovfjrth.

Eznozh ozż r kzłid uv omvincphviduhzh. R kmutnułjśxd hvh uvhdvm ujnovć hbm. avmhvxed. R nuxuzbógijśxd diozmznpez hidz izpmj- d kntxcj- -avmhvfjgjbdv. U bmpwnuv hjrv rdęx j gzfvxc iv xcjmjwt izpmj- gpw kntxcj- -gjbdxuiz, ivmfjotfvxc d ijjomjkvxc. Vivgbzotfd ozż hidz diozmznpeą. Kjhdeveąx oj, kmvbię fdzytś ujnovć wdjozxcijgjbdzh d jkmvxjrtrvć hzojyt rtyveidzenuze kmjypfxed gzfór. Zrziopvgidz iv jyrmóo. Rnutnofj uvgzżt jy ozbj xut gzkdze hd dść węyudz xczhdv xut wdjgjbdv. Hvmuę j hjżgdrjśxd fjiomjgd kjudjhp wógp d hzxcvidxuith jfp.

*****/MZGDBDV/*****
Eznozh vozdnoą. Hdhj rnutnofj rhvrdvh njwdz, żz śrdvyjhjść hjżz idz wtć kj kmjnop nkzxtadxuią rłvnijśxdą [?] hvozmdd. Błóridz ygvozbj, żz uwto hjxij jwvrdvh ndę śhdzmxd. Kjuv oth ezno eznozh ozż, mvxuze, viotozdnoą. D uvnovivrdvh ndę xuzhp hd kjyfmzśgv iv xuzmrjij oj nłjrj. Idz ezno jij vwt kmutkvyfdzh kjkmvriz? Iv xcrdgę jwzxią ivewvmyudze jymupxv hidz dngvh. Uyveę njwdz śrdzoidz nkmvrę, żz idz iv oth kjgzbv rłvśxdrt [?, rb. fjbj?] yżdcvy. Vgz yjwmuz rdzht, żz rtnovmxut omjxcę kjwvrdć ndę r wvmyudze yjnłjrią diozmkmzovxeę d jomuthpezht oj, xj hvht. Kjyjwidz hjżiv wt umjwdć u ovfdh xcmuzśxdevńnorzh, xutż idz?

*****/KVŃNORJ/*****
Fjnhjkjgdov oj xctwv wtłjwt omvaiz jfmzśgzidz. U diozmivxejivgduhzh evfj jfmznzh kmuześxdjrth. Yj kvomdjotuhp hd yvgzfj. Prvżvh, żz njxevgyzhjfmvxev oj wvmyuj yjwmz mjurdąuvidz. Hvmuę j oth, wt yj ozbj yjmupxdć hzmtojfmvxeę, vgz oj uwto pojkdeiz. Idz pyv ndę. U ntnozhór pojkdeitxc wvmyuj yj bpnop kmutkvył hd vivmxcjfjhpiduh d vivmxcjntiytfvgduh.

*****/VWJMXEV/*****
Rtxcjyuę u uvłjżzidv, żz nfjmj śhdzmxdą ezno kzmhvizioit uvidf śrdvyjhjśxd (bytż oj uv rłvśxdrą śhdzmć puiveę), oj xułjrdzf r peęxdp wdjgjbdxuith idz ezno xułjrdzfdzh r nzindz ijmhvotrith (zotxuith) yjkófd idz rtfnuovłxd śrdvyjhjśxd. Idz puiveę bvyvidv j "kjozixevgith xułjrdzfp", ygv hidz móridz yjwmuz ompxcłj knv oj kjozixevgit xułjrdzf - rnuvf bytwt porjmutć rteąofjrj nfjhkgdfjrviz, jykjrdzyidz rvmpifd oj vojht norjmutłt wt r evfdhś xuvndz uvmjyzf, foómt kjozh r eznuxuz diitxc rvmpifvxc novłwt ndę xułjrdzfdzh r nzindz zotxuith.

Eznozśht ovf kdęfid
Eznozśht ovf hłjyud
Rdzxuidz rnkvidvgd

Eznozśht ovf błpkd
Eznozśht mjukdznuxuzid
d zgzbvixxt

Eznozśht wmpovgid
Gzxu ozż wmpovgid
Eznozśht npkzm
Eznozśht jyevuyjrd
Jymjwdię wdnzfnpvgid
Jymjwdiz kzyvgnxt
Eznozśht ovf yudxt
d yjśrdvyxuzid
Wzurubgęyid d
Yjnfjivgz uvkmjbmvhjrvid

Cjmtujio ndę uwgdżv,
Ovf nvhj brdvuyt
Utezht evf wjbjrdz
V kjozh bmtudzht udzhdę
Xdzidz ndę rtyłpżveą
Idz uivht uvrdśxd
Pomvć ną hłjyjść
D yve hd nróe xuvn

Rdovexdz, yudzxd śrdvołv
Hórdxdz: rdovht - rdovht r...
nzmyzxuidz rdovht r ... idxjśxd

Eznozśht jwnxzidxuid
Eznozśht ovf nrjwjyid
Idznfjńxuzidz kdfvioid
d kzłid kmut oth yudrvxor
Fjhkgzoidz nuvgzid
Yjntć uzknpxd
d kdęfidz juyjwdzid
Eznozśht ovf yudxt
d mjuxujxcmvid
Yzfvyzixxt gzxu
u rtmvźith xzgzh

Eznozśht ovf hjyid
Eznozśht amtrjgid
Jymjwdię iv cvep
Jymjwdię kpśxd
Żtezht nutwfj
d mvytfvgidz
Xj j ivn nąyuą
ezno ivh jwjeęoiz
Kmutijndht jbdzń
Jyytxcvht wziutią

Nuvhkvi! Apmt!
Xtxfd! Fjfvdiv!

09.06.2018 V.Y. - Ocz Bmzvo Zibgdnc Mzqjgpodji ja Tztv

Nojnpizf nomuvłzf r bómę yj nomuvłzf u yół: ~6.92
[Iv yudzń 08.08.18, bjyu. 15.44]

Rozwiń opis

Zwiń opis

Komentarze
użytkownika poparto:
10695
razy
Memów i obrazków:
14
w aktywnych
World od Tanks

Komentarze (69)

Zgłoś problem

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz obrazkowy

Komentarze

Odśwież
Avatar Kabaczek15
(Hubert)

8 sierpnia, 13:24

Jeśli można spytać to co to za ciąg znaków w opisie?

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

wczoraj, 15:27

@Kabaczek15: Z jakiegoś powodu nie wyświetliło mi się powiadomienie, że ktoś mi na profilu pisał .-.
Nudziło mi się i zaszyfrowałem opis. Właściwa część opisu jest bodajże szyfrem cezara z przestawieniem o 21 liter.

Avatar Rerer

4 sierpnia, 15:59

Za Patyka były niższe podatki.

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (6)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (6)
Avatar Rerer

4 sierpnia, 22:53

@AdvBioSys: No to dlatego piszę, że staram się być tutaj głównie dla grup.
Dział "obrazków" to tylko baitowanie.
Dobrze by było, jakby mikroblog zrobili na Jeja :|

Avatar Rerer

7 sierpnia, 20:50

@AdvBioSys: Stawiam że kolejny ban będzie w drodze za moją wiadomość pod profilem Krzynia. Ale czego się nie robi dla walki o ideały?

Avatar tombraider100

3 sierpnia, 16:27

Hey

Avatar MrHedge
(Mark)

2 sierpnia, 14:48

technodildo

Avatar
Konto usunięte

2 sierpnia, 14:55

@MrHedge: Wybitne...

Avatar M1kus
(Karol)

15 lipca, 14:08

Właściwie to jakie są argumenty sprzeciwu wobec transhumanizmu

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (7)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (7)
Avatar M1kus
(Karol)

16 lipca, 17:06

@AdvBioSys: nanoroboty

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

16 lipca, 17:33

@M1kus: Chyba jeszcze nie używamy ich do polepszania naszych zdolności

Avatar AquoZ32
(Kacper)

13 lipca, 18:02

furfag

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (4)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (4)
Avatar AdvBioSys
(Ihola)

13 lipca, 19:01

@AquoZ32: to już moja słodka tajemnica c

Avatar AquoZ32
(Kacper)

13 lipca, 19:09

@AdvBioSys: jobanyj

Avatar M1kus
(Karol)

12 lipca, 19:07

Czym jest neohedonizm

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

12 lipca, 19:36

@M1kus: Miałem chyba na myśli używanie nowej technologii do polepszania standardu życia. Swoją drogą muszę ten opis trochę zmieć, o kilku rzeczach zapomniałem ,-,

Avatar M1kus
(Karol)

12 lipca, 19:08

I bardzo ciekawy opis, jeden z najciekawszych jaki miałem przyjemność kiedykolwiek czytać

Avatar To_masz___Problem
(Tomasz)

10 lipca, 00:38

Wychodzi na to że rośliny i bakterie są według ciebie martwe

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

10 lipca, 00:42

@To_masz___Problem: Możesz wskazać fragment? Ciężko mnie się czyta na rozbitym smartfonie ,-,

Avatar To_masz___Problem
(Tomasz)

10 lipca, 10:57

@AdvBioSys: ,,Wychodzę z założenia, że skoro śmiercią jest permanentny zanik świadomości"

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

10 lipca, 13:56

@To_masz___Problem: Martwe ciało ludzkie jest żywe. Ale jego ego/dusza/świadomość - raczej nie.

Avatar Aarteek

3 lipca, 20:06

Cześć, czy chciałbyś wspomóc mnie i członków mojej grupy w ożywieniu jej? Jest to PBF osadzony na uniwersum HP. Czy zechciałbyś może chociaż zajrzeć? www.grupy.jeja.pl/6788,pbf-szkola-magii.html Serdecznie zapraszam.

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

12 czerwca, 20:00

@Naczelny: With all due respect, Sir.
'tis pathetic

Avatar To_masz___Problem
(Tomasz)

22 maja, 19:32

Achhhh, parówki i materiały wybuchowe, mój bohater <3

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

22 maja, 20:52

@To_masz___Problem: Nie musisz dziękować.

Avatar To_masz___Problem
(Tomasz)

22 maja, 21:04

@AdvBioSys: W sumie zabawne jest to że z każdym kolejnym takim memem kisnę z niego coraz bardziej

Avatar SongMan
(Filip)

9 marca, 20:42

Czy jesteś tak lewy, że nosisz 2 lewe buty?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (8)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (8)
Avatar Nanook

Edytowano - 12 maja, 19:30

@M1kus: Penseta kierowniku pożycz pinć zeta.

Jak ja nie lubiłem typa

Avatar Naczelny_Naczelnik

18 maja, 09:11

@AdvBioSys: Monnx to hipokrytka światopoglądowa. Lewak i anarchista w jednym to oksymoron.

Avatar
Konto usunięte

18 kwietnia, 21:22

O ch*j, mamy prawie identyczne 8values .-.

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

18 kwietnia, 21:36

.-.

Avatar MorsZDidgeridoo

2 kwietnia, 14:39

@AdvBioSys: Tak, ta grupa istnieje. I?

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

2 kwietnia, 15:02

@MorsZDidgeridoo: Czy to aby nie to samo?

Avatar MorsZDidgeridoo

2 kwietnia, 15:03

@AdvBioSys: Wiesz, ja skladam ci po prostu propozycje. Stworzylem moje forum, bo mialem taki kaprys.

Avatar M1kus
(Karol)

9 marca, 18:04

"Lewak, liberał, antyteista" już cię lubię

Avatar Solomon

29 stycznia, 00:38

Wyszukałem sobie w Google swoje artykuły SCP i zauważyłem, że polecasz moją Cegłę :) Dzięki, miło takie rzeczy czytać.

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

29 stycznia, 17:08

@Solomon: To raczej ja powinienem dziękować za napisanie świetnego SCP ^^

Avatar Solomon

30 stycznia, 16:10

@AdvBioSys:

Pozostaje mi tylko polecić lekturę moich pozostałych artykułów ;)

Avatar Paproot
(Maria)

27 sierpnia 2016, 18:07

Epigenetyka życiem, epigenetyka przyszłością, m8.

Avatar AdvBioSys
(Ihola)

27 sierpnia 2016, 21:54

@Paproot: Zwykła genetyka, biotechnologia, bioinżynieria i inżynieria genetyczna też.

Avatar Paproot
(Maria)

27 sierpnia 2016, 22:04

@AdvBioSys: Epigenetyka to drugi kod genetyczny, więc wciąż genetyka.

Sprawdź czy masz wymagane wtyczki, a następnie opisz dokładnie problem najlepiej ilustrując go screenem.

Opisz problem

Dołącz screena

Najnowsze zdjęcia AdvBioSys

Szukaj osoby