Regulamin grup dyskusyjnych

§1 Założyciel grupy tematycznej:
1) jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez rozpoczynanie dyskusji oraz zapraszanie swoich znajomych,
2) jest zobowiązany do kontrolowania porządku w grupie i pilnowania jego przestrzegania
3) ma prawo usuwać wiadomości zamieszczane przez członków grupy bez podania przyczyny,
4) ma prawo usuwać z grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny,
5) ma prawo zablokować dowolnie wybranemu użytkownikowi dostęp do grupy,
6) może mianować i odwoływać moderatorów grupy,

§2 Zabrania się reklamowania swojej grupy w komentarzach do materiałów, z wyjątkiem sytuacji, że reklamujemy swoją grupę pod materiałem tematycznie odpowiadającemu treści grupy.

§3 Administratorzy mogą odebrać grupę założycielowi niewywiązującego się ze swoich obowiązków, łamiącemu Regulamin lub wykorzystującemu grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi.

§4 Każdy użytkownik zobowiązany jest do zachowania kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych”, obrażania innych członków społeczności jeja.pl oraz innych zachowań, które powszechnie uznawane są za naganne. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.