Profil użytkownika Broski

Avatar Broski
Login:
Broski
Kilka słów o sobie:
Lewicowiec, socjaldemokrata. Wiele rzeczy mnie wkurza w tym kraju i wiele chciałbym zmienić. Co bym zrobił, gdybym był np. premierem? Mam trochę propozycji.

(Program będzie uzupełniany)

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI:
> oczyszczenie policji i innych służb mundurowych ze skorumpowanych funkcjonariuszy, likdwidacja lokalnych układów policyjnych z różnymi organizacjami
> ustalenie pensji poselskich i senatorskich w wysokości średniej krajowej, pensji prezydenckiej, premierskiej i ministerialnej w wysokości dwukrotności średniej krajowej, brak pensji dla pierwszej damy/małżonka, ale z opłacaniem składek w wysokości składek z ostatniego miejsca zatrudnienia, zmniejszenie emerytur byłych prezydentów
> wprowadzenie wyborów komputerowych, wyborcy oddawaliby głosy na komputerach w lokalach wyborczyh, komputery nie miałyby połączenia z internetem, żeby uniknąć hakowania. Zmniejszy to koszty wyborów, usprawni system liczenia głosów, zmniejszy możliwość pomyłki i oddania głosu nieważnego, zostaną oszczędzone tony papieru.
> oddanie CBA pod jurysdykcję Najwyższej Izby Kontroli, żeby jednostką tą nie kierowali politycy, których jednostka ta ma kontrolować.
> likwidacja odpraw na stanowiskach państwowych
> wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej osobistej i rodzinnej (małżonka, potomstwa, rodzeństwa i rodziców) za błędy i przestępstwa popełniane przez polityków, urzędników i komorników. Ma to na celu zwiększenie poziomu uczciwości urzędników państwowych, którzy przepisują majątki na rodzinę i nie można później ściągnąć zadośćuczynienia od osoby, która dopuściła się oszustw.
> przejrzystość w konkursach na stanowiska zarządcze w państwowych spółkach, zakaz ubiegania się o te stanowiska dla ludzi z partyjnymi legitymacjami oraz ich rodzin
> wprowadzenie zasady milczącej zgody, jeśli zgoda urzędnicza nie została wydana w ciągu 14 dni od złożenia przez obywatela wniosku
> wprowadzenie zakazu przeprowadzania i publikowania sondaży wyborczych w czasie kampanii wyborczych.
> usunięcie praw wyborczych dla obywateli stale zamieszkałych zagranicą powyżej 5 lat.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH:
> poprawa stosunków międzynarodowych z Rosją, uznanie Krymu za rosyjski, próba dołączenia do projektu Nordstream 2, z uwzględnieniem zachowania środowiska naturalnego Bałtyku
> naprawienie relacji z Unią Europejską
> zaprzestanie ślepego posłuszeństwa wobec USA
> przyjęcie w całości Karty Praw Podstawowych UE
> sprzeciw wobec umowy TTIP
> propozycja wobec uchodźców, z ograniczonym przyjmowaniem. Przyjmowanie rodziców z dziećmi, kobiet, osób starszych, brak przyjmowania samotnych mężczyzn
> poparcie dla niepodległości Palestyny i Hongkongu
> wprowadzenie embarga dla Ukrainy na produkty, których embargo założyła wobec Polski Ukraina
> odrzucenie izraelskich roszczeń wobec polskiego majątku

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ:
> rezygnacja z budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej i kupna francuskich caracali
> wprowadzenie pierwszeństwa kupowania sprzętu dla armii od polskich firm zbrojeniowych
> wydalenie z kraju amerykańskich żołnierzy, których utrzymanie jest za drogie, i których obecność zagraża bezpieczeństwu obywateli
> zmniejszenie nakładów finansowych na wojsko
> likwidacja żandarmerii wojskowej
> zaprzestanie finansowania Wojsk Obrony Terytorialnej, ochotnicy chcący się szkolić w tych jednostkach sami opłacą szkolenie, a państwo umożliwi im szkolenie, po którym będą mieli łatwiejszą możliwość wstąpienia do armii zawodowej.

MINISTERSTWO ZDROWIA:
> podwyżki dla pielęgniarek i odciążenie ich z niektórych zadań, których nie powinny wykonywać
> reforma kolejkowa: wprowadzenie ujednoliconego systemu informatycznego, który obejmie wszystkie kliniki państwowe i prywatne i automatycznie usunie z listy oczekujących pacjenta, który ma umówione to samo badanie w kilku miejscach, zostanie tylko miejsce najbliższe terminowo; zmiana systemu finansowania zabiegów - zamiast kontraktów na określoną ilość zabiegów w roku szpitale i kliniki wystawią faktury dla NFZ za przeprowadzone zabiegi i z końcem miesiąca otrzymają od NFZ pieniądze na te zabiegi, co pozwoli na maksymalizację wykonanych zabiegów i zmniejszenie kolejek oczekiwania; zatrudnienie w każdej klinice i szpitalu pracownika podlegającemu NFZ, który będzie kontrolował i nadzorował otrzymane faktury.
> zwiększenie finansowania służby ochrony zdrowia: do składek obywateli na NFZ dojdą pieniądze z budżetu państwa w wysokości 7% PKB oraz symboliczna opłata za wizytę u lekarza. Za wizytę pacjent zapłaci 5 zł, za pobyt w szpitalu jednorazowa opłata 20 zł.
> zwiększenie kompetencji i uprawnień pracowników administracyjnych szpitali, żeby odciążyć lekarzy od papierkowej roboty oraz pensji pracowników administracyjnych.
> zwiększenie liczby miejsc na kierunkach lekarskich, stosowanie kierunków zamawianych na specjalizacjach deficytowych, uproszczenie zatrudnienia lekarzom zagranicznym.

MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA:
> likwidacja myślistwa: odebranie myśliwym prawa do posiadania broni, stworzenie gminnych rejestrów byłych myśliwych. Odstrzałem zwierząt chorych, zagrażających środowisku zajmą się leśnicy.
> zwiększenie kar za zaśmiecanie lasu, minimum 20 000 zł, maksymalnie 100 000 zł.
> powołanie Rzecznika Praw Zwierząt i utworzenie Karty Praw Zwierząt
> likwidacja ferm futrzarskich i produkcji futer naturalnych
> likwidacja chowu klatkowego
> wprowadzenie w prawie karnym przestępstwa poważnego szkodzenia środowisku, karanym grzywną minimum 50 000 zł i/lub więzieniem w zakresie 5-20 lat.
> wprowadzenie zakazu używania zwierząt w cyrkach
> utworzenie funduszu odbudowy natury i przywracaniu jej pierwotnego kształtu
> dofinansowanie do sterylizacji zwierząt
> dofinansowania do wdrażania technologii poprawiających stan środowiska
> wprowadzenie obowiązkowego chipowania psów i kotów
> wprowadzenie programu ochronnego bagien, torfowisk i terenów zalewowych
> wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt na łańcuchach

MINISTERSTWO GOSPODARKI, TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY:
> przywrócenie niedziel handlowych do godziny 13:00
> budowa zbiorników retencyjnych na terenie całego kraju w celu unikania susz
> budowa mieszkań na tani wynajem, we współpracy z samorządami, pod zarządem odpowiedniej Spółki Skarbu Państwa
> wycofanie się z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
> wygaszenie roszczeń reprywatyzacyjnych
> wprowadzenie badań psychologicznych dla osób ubiegających się o prawo jazdy
> likwidacja obowiązkowego ubezpieczania samochodów, byłoby ono tylko dobrowolne.

MINISTERSTWO SPORTU:
> restrukturyzacja związków sportowych, połączenie niektórych z nich, usunięcie z nich 70% działaczy, wprowadzenie komisarzy do związków, które nie podejmą się restrukturyzacji
> zmiana finansowania dyscyplin sportowych, zwiększenie finansowania dyscyplin perspektywicznych i tych, w których są sukcesy, zmniejszenie w tych, w których mimo wysokich środków, sukcesów brak (np. w piłce nożnej)
> walka z bandytyzmem stadionowym, zwiększenie kar finansowych i wolnościowych za kibolstwo, przerzucenie kosztów napraw szkód spowodowanych przez kiboli z samorządów na kluby piłkarskie, których barwy noszą kibole. Klubom musi w końcu przestać się opłacać chuligaństwo ich kibiców, z którym nie walczą.
> legalizacja z Polsce pokera, organizatorzy turniejów uiszczą do skarbu państwa opłatę w wysokości 5% całkowitej puli nagród za możliwość organizacji turnieju

MINISTERSTWO KULTURY I NAUKI:
> likwidacja IPN i przekazanie dokumentów do muzeów
> likwidacja z 1 marca dnia pamięci żołnierzy wyklętych
> przejrzystość konkursów na dyrektorów instytucji kulturowych, zakaz posiadania przez kandydatów legitymacji partyjnych
> zwiększenie popularyzacji czytelnictwa, wprowadzenie Karty Młodego Czytelnika dla osób do 30 roku życia, która da zniżki na książki papierowe i elektroniczne
> zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego, utworzenie wraz z wszystkimi dostawcami telewizji cyfrowych w Polsce osobnego pakietu kanałów TVP. Obywatel będzie miał wybór czy chce oglądać telewizję publiczną czy nie i wykupić pakiet lub nie. Dostawca telewizji cyfrowej i TVP wpływami z pakietu dzielą się po połowie.
> wprowadzenie dobrowolnego funduszu społeczno-emerytalnego dla artystów, żeby zapewnić im emerytury
> zwiększenie środków na badania i rozwój do 2% PKB

MINISTERSTWO EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:
> wprowadzenie do szkół rzetelnej edukacji seksualnej, dostosowanej do wieku
> reforma przedmiotowa: wprowadzenie od 4 klasy muzyki, plastyki i techniki jako przedmiotów dodatkowych dla chętnych; rozbicie historii na dwa przedmioty - historię Polski i historie powszechną; zmiany w matematyce - nauczanie matematyki użytkowej, zmniejszenie uczenia wiedzy, która nie przydaje się w życiu codziennym; zmiany w lekcjach biologii, zwiększenie godzin lekcyjnych dotyczących ochrony środowiska i nauki o roślinach i zwierzętach; wprowadzenie przedmiotów etyki, logiki, kreatywności, podstaw ekonomii i podstaw programowania
> wycofanie obowiązku zdawania matury z matematyki
> zwiększenie progu zdawania matury z 30% do 50%
> umożliwienie po szkole średniej dalsze nauczanie w szkole zawodowej. Trzeba zwiększyć znaczenie szkół zawodowych, gdyż obecnie mają one formę "szkoły dla najsłabszych uczniów"; zwiększenie liczby zawodów do nauczenia w zawodówkach
> umożliwienie wyboru studentom na poziomach licencjatu i studiach magisterskich czy chcą pisać prace dyplomowe, czy zdawać ogólny egzamin z wszystkich przedmiotów z lat nauki
> zmiana w zajęciach na studiach, żeby więcej było zajęć nastawionych na wybrany kierunek; umożliwienie wyboru studentom zajęć, na które chcą uczęszczać
> zmiana w lekturach szkolnych. Ograniczenie literatury pięknej na rzecz literatury młodzieżowej, żeby zachęcić, a nie zmusić młodzież do czytania.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:
> reforma 500+: wprowadzenie postaci bonu na określone towary i limitu dochodu na osobę w rodzinie, który uprawnia do pobrania świadczenia

MINISTERSTWO ROLNICTWA:
> dopłaty do prowadzenia upraw produktów deficytowych
> wprowadzenie całkowitego zakazu uboju rytualnego
> upaństwowienie rzeźni i ubojni i stosowanie najbardziej humanitarnych metod uśmiercania; wprowadzenie zakazu uboju przez osoby prywatne
> wprowadzenie licencji na masową hodowlę, hodowca musi spełniać określone warunki hodowli; zakaz uśmiercania samców piskląt w hodowlach
> wprowadzenie systemu stawiania ogrodzeń wokół pól rolnych; stworzenie odpowiedniej spółki skarbu państwa do wykonania tego zadania i państwowa dopłata w wysokości połowy kosztów do ogrodzenia; wprowadzenie zasady, że tylko rolnicy z odpowiednimi ogrodzeniami otrzymają zadośćuczynienia za ewentualne straty spowodowane przez zwierzynę leśną

MINISTERSTWO FINANSÓW:
> próg podatkowy 50% podatku dochodowego dla osób najbogatszych

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI:
> wprowadzenie kary kastracji fizycznej (u mężczyzn) i sterylizacji (u kobiet) za przestępstwa na tle seksualnym i chuligańskim

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA:
> aktywny udział spółek skarbu państwa w rynku, szczególnie w branżach niszowych

MINISTERSTWO SPRAW SPOŁECZNYCH:
> legalizacja aborcji do 12 tygodnia od poczęcia w każdym przypadku

MINISTERSTWO ENERGII:
> stopniowe odchodzenie od węgla

Rozwiń opis

Zwiń opis

Doświadczenie:
24

poziom
doświadczenia

1619

punktów

Odznaki:
Odznaka ŁowcaPoziom odznaki

Łowca

Ile punktów doświadczenia uda Ci się uzbierać w ciągu miesiąca?

Odznaka BywalecPoziom odznaki

Bywalec

Czy uda Ci się logować każdego dnia?

Odznaka SelekcjonerPoziom odznaki

Selekcjoner

Za każdą ocenę nowego materiału w poczekalni zdobywasz punkt. Punkt przyznajemy za ocenienie materiału dodanego mniej niż 2 godziny przed oddaniem głosu.

Odznaka konto bez ograniczeńPoziom odznaki

Konto bez ograniczeń

Odznaka przyznawana za zweryfikowany adres email, za możliwość dodawania materiałów oraz za możliwość pisania komentarzy bez ograniczeń.

Odznaka Jejowy zombiePoziom odznaki

Jejowy zombie

Odznaka za nocną aktywność na Jeja.pl.

Odznaka StrzałkowiczPoziom odznaki

Strzałkowicz

Twoje komentarze zdobyły dużo poparć? To świetnie! Odznaka w nagrodę!

Odznaka dostawca uśmiechówPoziom odznaki

Dostawca uśmiechów

Odznaka za uśmiechy, które zagościły na twarzach Jejowiczów i Jejowiczek. Technicznie rzecz ujmując za obrazki na głównej.

Odznaka Miłośnik zwierzątPoziom odznaki

Miłośnik zwierząt

Odznaka za ocenianie nowych materiałów ze zwierzętami, które trafiły na główną.

Odznaka Przykładny JejowiczPoziom odznaki

Przykładny Jejowicz

Odznaka za przykładną obecność na Jeja.pl

informacje o odznakach
Komentarze
użytkownika poparto:
35310
razy
Memów i obrazków:
8
w aktywnych
Farmerama

Właściciel profilu nie pozwala dodawać komentarzy

Komentarze

Odśwież
Opisz dokładnie problem, a jeśli potrzeba to zilustruj go screenem.

Opisz problem

Dołącz screena

Szukaj osoby