Profil użytkownika Kebasa_z_mema

Avatar Kebasa_z_mema
Login:
Kebasa_z_mema
Imię:
Jotaro
Nazwisko:
Kujo
Miejsce zamieszkania:
Wszechświat #001, Droga Mleczna, Ziemia,
Kilka słów o sobie:
Haters gonna hate
Pierwszego bana dostałem wczoraj jak to piszę czyli dokładniej 11.09.2020
Rzekomo za obrażanie administracji


Dimscord: Sans the Skeleton#9303

Tak na prawdę jestem Jotaro Kujo, i potrafię wybierać którą wersję Star Platinum chcę kontrolować (wersja klasyczna czyli Star Platinum, Star Platinum Za Warudo oraz Star Platinum Over Heaven) więc się mnie bój
Przez lata ukrywałem swą tożsamość ale nadszedł czas abym się ujawnił
Napisałem jak na razie jedną pastę, niedługo biorę się za drugą

Liczba osób, które myślały że jestem starszy niż jestem: 4
Lista tych osób:
Polska_cebulka
Oczytany
krzysiulka10
Jejak, którego imienia nie pamiętam (możesz się o to upomnić)

Później dam listę ulubionych jejaków ale teraz mi sie nie chce
Ogólnie to jestem w cholere leniwy i miałem sie wziąść w sobie zebrać sie w sobie czy coś i napisać coś na watpadzie ale nie mam siły
No i nic mi sie nie chce
Jak to pisze to oglądam coś na jutubie więc pozdro


Tudududududu
Tudududududu tu tudu
Tududududu

⣀⣤
⠀⠀⠀⠀⣿⠿⣶
⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣀
⠀⠀⠀⣶⣶⣿⠿⠛⣶
⠤⣀⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣿⣤
⠒⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠉⣀
⠀⠤⣤⣤⣀⣿⣿⣿⣿⣀⠀⠀⣿
⠀⠀⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣶⠉
⠀⠀⠀⠤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⣭⣿⣿⣿⠀⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⣉⣿⣿⠿⠀⠿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣤
⠀⠀⠀⣀⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⣿⣿⠛⠀⠀⠀⠉⣿⣿
⠀⠀⠀⠉⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠛⣿
⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⣛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠿⠿
⠀⠀⠀⠛⠛


⠀⠀⠀⣀⣶⣀
⠀⠀⠀⠒⣛⣭
⠀⠀⠀⣀⠿⣿⣶
⠀⣤⣿⠤⣭⣿⣿
⣤⣿⣿⣿⠛⣿⣿⠀⣀
⠀⣀⠤⣿⣿⣶⣤⣒⣛
⠉⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣭⠉
⠀⠀⣭⣿⣿⠿⠿⣿
⠀⣶⣿⣿⠛⠀⣿⣿
⣤⣿⣿⠉⠤⣿⣿⠿
⣿⣿⠛⠀⠿⣿⣿
⣿⣿⣤⠀⣿⣿⠿
⠀⣿⣿⣶⠀⣿⣿⣶
⠀⠀⠛⣿⠀⠿⣿⣿
⠀⠀⠀⣉⣿⠀⣿⣿
⠀⠶⣶⠿⠛⠀⠉⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠿

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⠶⠀⠀⣀⣀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣤⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⣀⣶⣤⣤⠿⠶⠿⠿⠿⣿⣿⣿⣉⣿⣿
⠿⣉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⣤⣿⣿⣿⣀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣶⣤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⣿⣿⠿⣛⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠛⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⠿⠀⣿⣿⣿⠛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠀⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⠿⣿⠀⠀⣿⣶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛⠀⠀⣿⣿⣶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⠤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿

⠀⠀⣀
⠀⠿⣿⣿⣀
⠀⠉⣿⣿⣀
⠀⠀⠛⣿⣭⣀⣀⣤
⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠿⣶⣀
⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣉⣶
⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣀⠀⠀⣿⠉
⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿
⠀⣿⣿⣿⠿⠉⣿⣿⣿⣿
⠀⣿⣿⠿⠀⠀⣿⣿⣿⣿
⣶⣿⣿⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿
⠛⣿⣿⣀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣶⣀
⠀⣿⣿⠉⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠛⠛⠿⣿⣶
⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿
⠀⠀⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉
⣀⣶⣿⠛

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣤⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣶⣶⣤⣶⣶⠶⠛⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠛⣿⣤⣤⣀⣤⠿⠉⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠉⠉⠉⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣛⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⠛⠿⣿⣿⣿⣶⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛⠉⠀⠀⠀⠛⠿⣿⣿⣶⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠿⣶⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⠿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⣶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣀⣀
⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣤⣶⣀⠿⠶⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿
⠉⠿⣿⣿⠿⠛⠉⠀⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣤⣤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⠿⠉⠀⠀⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠿⠉⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⠛
⠀⠀⠀⠀⠛⣿⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣀
⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠤⣿⠿⠿⠿

⠀⠀⠀⠀⣀
⠀⠀⣶⣿⠿⠀⠀⠀⣀⠀⣤⣤
⠀⣶⣿⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠛⠛⠿⣤⣀
⣶⣿⣤⣤⣤⣤⣤⣿⣿⣿⣀⣤⣶⣭⣿⣶⣀
⠉⠉⠉⠛⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠛⠿⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⠛⠿⣿⣤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⣶⣿⠛⠉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⠀⠀⠉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣶
⠀⠀⠀⣤⣤⣤⣿⣿⣿
⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶
⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⣿⣉⣿⣿⣿⣿⣉⠉⣿⣶
⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿
⠀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠀⣿⣶
⣤⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠀⠀⣿⣿⣤
⠉⠉⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠒⠛⠿⠿⠿
⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉
⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣶
⠀⠀⠀⠀⣿⠉⠿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⣿⣤⠀⠛⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠀⠀⠀⣿⣶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⠉

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶
⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⣶⣿⣿⠶
⣶⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣤
⠀⠉⠶⣶⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣤⣀
⠀⠀⠀⣿⣿⠿⠉⣿⣿⣿⣿⣭⠀⠶⠿⠿
⠀⠀⠛⠛⠿⠀⠀⣿⣿⣿⣉⠿⣿⠶
⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠒
⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠛⣭⣭⠉
⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣭⣤⣿⠛
⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⣿⣿⣿⣭
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠉⠛⠿⣶⣤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⠀⠀⣶⣶⠿⠿⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣶

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿
⠀⠀⣶⠀⠀⣀⣤⣶⣤⣉⣿⣿⣤⣀
⠤⣤⣿⣤⣿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀
⠀⠛⠿⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠛⠿⣿⣤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⠛⠀⠀⠀⣶⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣤⠀⣿⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠉⠉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣛⣿⣭⣶⣀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠉⠛⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣉⠀⣶⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠛

⠀⠀⠀⣶⣿⣶
⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣀
⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣶⣿⠛⣭⣿⣿⣿⣿
⠛⠛⠛⣿⣿⣿⣿⠿
⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿
⠀⠀⣀⣭⣿⣿⣿⣿⣀
⠀⠤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉
⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉
⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣶⣿⣿
⠉⠛⣿⣿⣶⣤
⠀⠀⠉⠿⣿⣿⣤
⠀⠀⣀⣤⣿⣿⣿
⠀⠒⠿⠛⠉⠿⣿
⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⣶⠿⠿⠛


Dżast kiding ajm iwil flałer
⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢀⣤⣄⠄⡀⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣴⣿⣿⣿⣿⣷⡒⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢀⡀⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢀⣀⣀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠄⠄ ⠄⠄⠄⢀⣀⣤⣶⣾⠿⠿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠄⠄⠄ ⡶⣶⡿⠛⠛⠉⠉⠄⠄⠄⠄⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠄⠄⠄ ⠄⠘⠃⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢠⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣤⣾⣷⣿⣿⣿⣿⡏⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⢀⣠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⢀⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠻⣿⣿⣿⣿⡇⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠸⣿⣿⣿⣿⠋⠉⠄⠄⠄⠄⣼⣿⣿⡿⠇⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠈⠻⣿⣿⣆⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿⣷⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠻⣿⣿⣆⡀⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣦⡄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⣀⣌⣿⣿⣿⣦⡄⠄⠄⠄⠙⠻⣿⣿⣦⣀⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠈⠉⠉⠉⠉⠉⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠘⠻⣿⢿⢖⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠉⠉⠁⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢠⣴⣧⣤⣴⡖⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣀⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⡄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠘⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠄⠄⠄⠄ ⠄⢤⣴⣦⣄⣀⣀⣴⣿⡟⢿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠄⠄⠄ ⠄⠉⠉⠙⠻⠿⣿⡿⠋⠄⠈⢀⣀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢀⣠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠉⠋⠉⠉⠁⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠛⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⢀⣠⣶⣿⣿⠿⢛⣿⣿⣿⣿⣷⣤⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⣶⣷⣿⣿⡉⠄⠄⠄⠄⠉⠉⠉⠉⠉⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠘⠛⠟⢿⣤⣤⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢀⠄⣠⣶⣶⣷⣿⣶⡊⠄⠄⣀⣤⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⣀⣴⣶⣾⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⡏⠄ ⠄⠄⠄⠄⢸⣿⡍⠁⠄⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠁⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢸⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣡⣶⣶⣄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⣀⣀⣠⣴⣦⡤⣿⣿⣿⣿⡻⣿⣿⡯⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⢻⣿⣿⡏⠉⠙⠛⢛⣿⣿⣿⣿⠟⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⢿⣿⡧⠄⠄⢠⣾⣿⣿⡿⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠈⣿⣿⣄⣼⣿⣿⣿⠏⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠸⡿⣻⣿⣿⣿⣿⣆⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣻⠟⠈⠻⢿⣿⣿⣆⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠿⠍⠄⠄⠄⠄⠉⠻⣿⣷⡤⣀⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⢻⣿⡿⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣿⡯⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠸⠃⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢀⣠⣶⣶⣤⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡞⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢃⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢈⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣷⣦⣀⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠄⢉⣻⣿⡇⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢠⣿⣿⡉⣀⣿⣿⣿⣿⣋⣴⣿⠟⠋⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠄⣠⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠄⢀⣀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⡠⠄⠄⠄ ⢰⣾⣿⣿⡿⠿⠛⠛⠛⠉⠄⠄⠄⠄⠙⠻⢿⣿⣿⣿⣶⣆⡀ ⠄⠹⣿⣿⣦⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢉⣿⣿⣿⣿⣿ ⠄⠄⠈⢿⣿⣇⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣴⣾⣿⡿⠟⠉⠄ ⠄⠄⠄⠂⢿⣿⣥⡄⠄⠄⠄⠄⢀⣠⣶⣿⣿⠟⠋⠁⠄⠄⠄ ⠄⣀⣤⣾⣿⣿⣷⣿⣃⡀⢴⣿⣿⡿⣿⣍⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ⠄⠈⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠄⠄⠄⠉⠙⠛⠛⠛⠛⠂⠄⠄⠄⠄
Miło mi, że rozwinąłeś opis mojego profilu i dotarłeś aż tutaj
Na pewno jesteś wspaniałą osobą

Rozwiń opis

Zwiń opis

Doświadczenie:
9

poziom
doświadczenia

181

punktów

Odznaki:
Odznaka ŁowcaPoziom odznaki

Łowca

Ile punktów doświadczenia uda Ci się uzbierać w ciągu miesiąca?

Odznaka BywalecPoziom odznaki

Bywalec

Czy uda Ci się logować każdego dnia?

Odznaka SelekcjonerPoziom odznaki

Selekcjoner

Za każdą ocenę nowego materiału w poczekalni zdobywasz punkt. Punkt przyznajemy za ocenienie materiału dodanego mniej niż 2 godziny przed oddaniem głosu.

Odznaka konto bez ograniczeńPoziom odznaki

Konto bez ograniczeń

Odznaka przyznawana za zweryfikowany adres email, za możliwość dodawania materiałów oraz za możliwość pisania komentarzy bez ograniczeń.

Odznaka Jejowy zombiePoziom odznaki

Jejowy zombie

Odznaka za nocną aktywność na Jeja.pl.

Odznaka StrzałkowiczPoziom odznaki

Strzałkowicz

Twoje komentarze zdobyły dużo poparć? To świetnie! Odznaka w nagrodę!

Odznaka dostawca uśmiechówPoziom odznaki

Dostawca uśmiechów

Odznaka za uśmiechy, które zagościły na twarzach Jejowiczów i Jejowiczek. Technicznie rzecz ujmując za obrazki na głównej.

Odznaka Miłośnik zwierzątPoziom odznaki

Miłośnik zwierząt

Odznaka za ocenianie nowych materiałów ze zwierzętami, które trafiły na główną.

Odznaka DociekliwyPoziom odznaki

Dociekliwy

Odznaka dla dociekliwych osób przyznawana za... Dociekliwi na pewno do tego dojdą!

Odznaka Czujne OkoPoziom odznaki

Czujne Oko

Odznaka przyznawana osobom, które zgłosiły istotny problem na Jeja.pl

informacje o odznakach
Komentarze
użytkownika poparto:
17016
razy
Memów i obrazków:
13
w aktywnych
34
w poczekalni
Shakes & Fidget
243

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz obrazkowy

Komentarze

Odśwież
Avatar Szfindol

wczoraj, 09:46

ej kebasa co mi tam odpowiedziałeś

Avatar Szfindol

19 stycznia, 20:48

Przed Pawłem nie ma ucieczki.

Avatar Daniello55

19 stycznia, 20:44

Burwa uciekam tutaj. Zbyt wielu Pawłów

Avatar miesny_budyn

18 stycznia, 18:58

witam kolejne danie na jeja

Avatar krzysiulka10

17 stycznia, 18:39

Więc masz 12 lat? Nie spodziewałem się tego zupełnie. Nie wiem czy dziwaczne przygody DzoDzo są odpowiednie dla osób w twoim wieku. Gdy ja byłem w twoim wieku oglądałem kreskówki przeznaczone do takiej widowni np. Tomek i przyjaciele, lub świnkę Pepe.

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar krzysiulka10

17 stycznia, 20:01

@Kebasa_z_mema: Listę? Dla grzecznych czy niegrzecznych dzieci, Mikołaju?

Avatar Kebasa_z_mema

17 stycznia, 20:02

@krzysiulka10: nie, na moją listę osób które myślały że jestem starszy

Avatar polska_cebulka

15 stycznia, 18:51

Jak mozesz byc Jotaro Kujo jak Jotaro Kujo nie istnieje gdzies od 2011 lol

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar polska_cebulka

15 stycznia, 18:56

@Kebasa_z_mema: 1. False jest marcin a ja nei kek
2. Ok

Avatar Kebasa_z_mema

15 stycznia, 18:58

@polska_cebulka: 1. Ok
2. Ok

Avatar antonippp

14 stycznia, 18:12

jaka to ta pasta lol

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (4)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (4)
Avatar Kebasa_z_mema

14 stycznia, 18:30

@antonippp: no za tobą ślepoku

Avatar antonippp

Edytowano - 14 stycznia, 18:31

Avatar Krem00fka

12 stycznia, 22:06

Nie dość że jerz zmienił ci DNA to jeszcze zostałeś przeze mnie zdripowany

Avatar Kebasa_z_mema

12 stycznia, 22:07

@Krem00fka: A tak na prawdę jestem Jotaro Kujo
Jutro wyjaśnię więcej w opisie

Avatar Oczytany

10 stycznia, 18:33

Koniec koncow masz 11, czy 12 lat?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar Oczytany

10 stycznia, 19:43

@Kebasa_z_mema: taki byl zamysl

Avatar Kebasa_z_mema

10 stycznia, 19:45

@Oczytany: no ok

Avatar KeBe_W13

8 stycznia, 10:48

Ah yes
Gratuluję

Avatar Kebasa_z_mema

8 stycznia, 11:02

@KeBe_W13: Dzięki
Nawet sam nie zauważyłem

Avatar KeBe_W13

4 stycznia, 20:36

Adam szop kiedy

Kiedy cudowna osoba

Avatar Kebasa_z_mema

4 stycznia, 21:28

@KeBe_W13: Dziękuję ci
Ju mejd maj dej

Avatar KeBe_W13

4 stycznia, 21:29

@Kebasa_z_mema: bardzo się cieszę, mam nadzieję że dobry humor jak najdłużej cię nie będzie opuszczał

Avatar Kebasa_z_mema

4 stycznia, 21:32

@KeBe_W13: Za to też dzięki, wzajemie

Avatar Eksperyment54

31 grudnia 2020, 17:55

Witaj, mam pytanie, czy to podchodzi pod kategorię zło?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar Eksperyment54

31 grudnia 2020, 18:08

Avatar Kebasa_z_mema

31 grudnia 2020, 18:09

@Eksperyment54: W takim razie..

Jeszcze_jak.mp4

Avatar antonippp

29 grudnia 2020, 19:20

a kto cb hejtuje niby ?

Avatar Kebasa_z_mema

29 grudnia 2020, 21:26

@antonippp: A czy ja mówię że ktoś mnie hetuje? Na pewno nie bezpośrednio

Avatar antonippp

30 grudnia 2020, 14:14

@Kebasa_z_mema: "Haters gonna hate"

Avatar Kebasa_z_mema

30 grudnia 2020, 14:22

@antonippp: Bruh
Źle to zrozumiałeś

Avatar antonippp

30 grudnia 2020, 14:23

Avatar antonippp

25 grudnia 2020, 16:53

imagine wierzyc w prawa roslin oraz zwierzat

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (15)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (15)
Avatar antonippp

27 grudnia 2020, 15:25

@Kebasa_z_mema: pow jestem jak cwirred

Avatar Kebasa_z_mema

27 grudnia 2020, 15:33

@antonippp: Brawo

Avatar Komarzyca

24 grudnia 2020, 10:04

no hej wesołych świąt <3

i przepraszam

Avatar Kebasa_z_mema

24 grudnia 2020, 10:13

@Komarzyca: Dzięki, wesołych świąt
Nie masz mnie za co przepraszać, nie twoja wina, po prostu ja jestem nudny, więc jak już mówiłem, nie masz mnie za co przepraszać, w sumie cię rozumiem...

Avatar Alfa7

22 grudnia 2020, 14:58

Wesołych świąt jejowy pisarzu!
Z tej okazji daje Ci ten oto:
Globus

Avatar Kebasa_z_mema

24 grudnia 2020, 09:56

@Alfa7: Dziękuję ci za prezent, lecz możesz go zatrzymać, bo ja nie jestem pisarzem jejowym, ani w ogóle pisarzem (bo raczej nieczęsto mam wenę, chociaż kiedyś pare razy na polskim się nieźle rozpisałem)

Avatar Alfa7

24 grudnia 2020, 09:59

@Kebasa_z_mema: Należysz do ligi jejowych pisarzy wattpadowych.
Nie jesteś aktywny co prawda, ale liga to liga, a ja muszę utrzymać wizerunek dobrego dowódcy

Avatar Kebasa_z_mema

24 grudnia 2020, 10:02

@Alfa7: No to spoko, dzięki, może jak mnie dobrze zmotywujesz to coś napiszę, mała szansa, ale jednak

Avatar Szymil

24 grudnia 2020, 09:53

wesołych Świąt!

Avatar Kebasa_z_mema

24 grudnia 2020, 09:58

@Szymil: Dziękuję ci! Niech twoje święta również będą wesołe!

Avatar Szymil

24 grudnia 2020, 10:00

@Kebasa_z_mema: dzięki

Avatar Kebasa_z_mema

24 grudnia 2020, 10:01

@Szymil: Nie ma za co

Avatar False1337

23 grudnia 2020, 19:27

Wesołych świąt :3

Avatar Kebasa_z_mema

24 grudnia 2020, 09:57

@False1337: Dziękuję ci dobry człowieku! Tobie również życzę wesołych świąt! (Jeszcze odwiedze twój profil i tam złożę pełne życzenia)

Avatar Sansfrompoland_505

4 grudnia 2020, 12:35

Oh boii tobie życzę wesołych świąt

Avatar Kebasa_z_mema

4 grudnia 2020, 12:47

@Sansfrompoland_505: Dzięki, wzajemnie

Avatar Sansfrompoland_505

4 grudnia 2020, 12:48

@Kebasa_z_mema: Właćiwie teraz chodzę po profilach i piszę każdemu kogo spotkam Wesołych świąt

Avatar Kebasa_z_mema

4 grudnia 2020, 13:00

Avatar wactonieja

2 grudnia 2020, 12:03

que pasa?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (11)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (11)
Avatar wactonieja

2 grudnia 2020, 20:52

@Kebasa_z_mema: widze ze się rozumiemy

Avatar Kebasa_z_mema

3 grudnia 2020, 07:30

Avatar Eksperyment54

30 listopada 2020, 09:50

Dobry

Avatar Kebasa_z_mema

Edytowano - 30 listopada 2020, 09:52

@Eksperyment54: Dobry
Jak się masz?

Avatar Eksperyment54

30 listopada 2020, 09:56

@Kebasa_z_mema: nawet dobrze a u ciebie?

Avatar Kebasa_z_mema

30 listopada 2020, 09:59

@Eksperyment54: A nawet nieźle, mam akurat informatykę ale jest jakieś wstawianie ilustracji do dokumentu czy coś, no i nuda

Avatar pjoterix

29 listopada 2020, 12:28

Dzień dobry, jak się masz?

Avatar Kebasa_z_mema

29 listopada 2020, 12:29

@pjoterix: Dobrze, a ty?

Avatar pjoterix

30 listopada 2020, 00:37

@Kebasa_z_mema: A również dobrze, przepraszam że odpowiadam po 12 godzinach ale musiałem wyjść z jeja w tamtym czasie.

Avatar Kebasa_z_mema

30 listopada 2020, 06:59

@pjoterix: Spoko, rozumiem, każdy ma swoje sprawy

Avatar Ignisus

29 listopada 2020, 09:19

Gdzie mieszkasz że śnieg masz

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (11)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (11)
Avatar Ignisus

29 listopada 2020, 11:59

@Kebasa_z_mema: Zgłosiła się pod twoim pogadajcem

Avatar Kebasa_z_mema

29 listopada 2020, 12:02

@Ignisus: Ok

Avatar Oliwier256

28 listopada 2020, 20:15

Czemu jesteś koto-kiełbasą?

Avatar Kebasa_z_mema

28 listopada 2020, 20:16

@Oliwier256: Bo lubię koty i PolskiJerzyk zmienił mi DNA i teraz jestem koto-kiełbasą

Avatar Oliwier256

29 listopada 2020, 08:06

@Kebasa_z_mema: dziękuję za wyjaśnienie

Avatar Kebasa_z_mema

29 listopada 2020, 08:36

@Oliwier256: Nie ma za co

Avatar u3389218

26 listopada 2020, 13:11

Mordo przeczytałem cały twój opis i widzę że nie lubimy i lubimy tych samych youtuberów (Tidzimi wielki miszcz kopuł)

Avatar Kebasa_z_mema

26 listopada 2020, 13:20

@u3389218: Czyli jesteś dobra morda
Ufam ci

Avatar u3389218

26 listopada 2020, 13:25

@Kebasa_z_mema: Fajnie że tak sądzisz :)

Avatar Kebasa_z_mema

26 listopada 2020, 14:19

@u3389218: Nie ma za co

Avatar u3389218

26 listopada 2020, 12:45

Cześć drogi fandomowiczu Undertale wspólniku mordeczko zostawiam ci ogóreczki kiszone

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar u3389218

26 listopada 2020, 13:01

@Kebasa_z_mema: Dziękuję mordeczko droga wspólniku dzięki ci bardzo jak będę miał czas to zjem ale już wiem że dobre :)

Avatar Kebasa_z_mema

26 listopada 2020, 13:06

@u3389218: No nie ma za co mordeczko moja drogo ogółem smaki to chyba solone i paprykowe mam nadzieję że ci posmakują :)

Avatar Przyczajonyodkurzacz

25 listopada 2020, 08:02

Czytałeś My Hero Academia?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (6)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (6)
Avatar Kebasa_z_mema

25 listopada 2020, 09:23

@Przyczajonyodkurzacz: No ciekawe
Bo słyszałem że ten jego idol posiada jedną z najpotrzebniejszych mocy którą można sie dzielić, i ten główny bohater zyskuje tą moc, tak?

Avatar Przyczajonyodkurzacz

25 listopada 2020, 09:38

Avatar revan21

9 listopada 2020, 18:14

Siema ...ju esss

Avatar Kebasa_z_mema

9 listopada 2020, 19:07

@revan21: C0

Avatar revan21

9 listopada 2020, 19:08

@Kebasa_z_mema: gówno łatwiutko

Avatar Lolum

12 listopada 2020, 11:11

@revan21: ale es

Avatar
MrPidgeon

11 listopada 2020, 08:37

Siema parówo

Avatar PyraJejanska

31 października 2020, 14:38

To szkoda ale zawsze możemy pogadać jak się czegoś dowiemy , w końcu nowi powinni się trzymać razem

Avatar Kebasa_z_mema

31 października 2020, 14:46

@PyraJejanska: No, jak chcesz pogadać to zawsze możesz do mnie wbijać, chociaż bardziej zawsze do jutra (jak chcesz wincyj informacji to na priv)
Ale ty to taki nowy nie jesteś

Avatar PyraJejanska

31 października 2020, 14:49

@Kebasa_z_mema: cóż rok temu wchodziłem prawie tylko na dział gier i dowcipów , swoją drogą jak napisać do kogoś na priv ?

Avatar PyraJejanska

17 października 2020, 14:28

Siema jesteś jednym z lepszych ludzi na jeja

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (11)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (11)
Avatar PyraJejanska

31 października 2020, 14:31

@Kebasa_z_mema: 1 mógłbyś mnie pouczyć o jejowej hierarchi i o dobrych ludziach na Jeja. 2 wasal to tak jakby relacja USRR -PRL

Avatar Kebasa_z_mema

31 października 2020, 14:36

@PyraJejanska: 1. Ale ja sie nie znam!
2. Wiąż nic

Avatar Ziomeq121

14 października 2020, 16:04

jd

Avatar Kebasa_z_mema

31 października 2020, 14:08

@Ziomeq121: Je**ć pis

Avatar olelele

14 października 2020, 16:10

ej byczq antonippp ma pytanie do ciebie

Avatar Kebasa_z_mema

31 października 2020, 14:04

@olelele: spk
Nie wiem czemu, ale mi powiadomienie nie przyszło, i dlatego odpowiadam dopiero teraz

Avatar Ziomeq121

14 października 2020, 08:54

jak olele cie nie lubi to ja tez cie nie lubie

Avatar Kebasa_z_mema

14 października 2020, 08:57

@Ziomeq121: a to se ić
Chociaż juz między mną i Olelele nie ma praktycznie żadnego napięcia, ale możesz se iść

Avatar olelele

14 października 2020, 11:34

Avatar ArtoArtik

Edytowano - 10 października 2020, 19:00

Albo napisze tutaj bo nwm jak priv na jeja działa

Na owym filmiku świnia dokonywała stosunku płciowego z mężczyzną. (później została okrzyknięta tytułem "Knur R*chacz, król nocnej zmiany")

Avatar Kebasa_z_mema

10 października 2020, 19:07

@ArtoArtik: Dafuq
Zgaduje że dodający dostał perma?

Avatar ArtoArtik

10 października 2020, 19:21

@Kebasa_z_mema: Tak choć nie pamiętam już kto to był

Avatar Kebasa_z_mema

10 października 2020, 21:47

@ArtoArtik: Prawdopodobnie gdyby Bożydar pracowal na policji, to by OPa tego gówna od razu namierzył i aresztował

Avatar asasinpio

7 października 2020, 20:54

Mogę pożyczyć nazwisko?

Avatar Kebasa_z_mema

7 października 2020, 20:56

@asasinpio: W sensie?

Avatar asasinpio

7 października 2020, 21:02

@Kebasa_z_mema: "Nazwisko:Nieoddam"

Avatar Kebasa_z_mema

7 października 2020, 21:06

@asasinpio: Aż zacytuję Skippera: ,,Wiesz co to są dane poufne?"

Avatar CupOfWater

3 października 2020, 23:21

Wszystkiego najlepszego!

Avatar Kebasa_z_mema

4 października 2020, 09:07

@CupOfWater: Dzięki
Wczoraj nie mogłem odpisać bo już spałem, ale dzięki
Ps
Obrazek powiązany ze mną

Avatar Ustar3

26 sierpnia 2020, 20:45

Ej jest sprawa

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (16)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (16)
Avatar Ustar3

3 października 2020, 15:48

@Kebasa_z_mema: Myślę, że miesiąc to nie rok, ale co ja tam mogę wiedzieć

Avatar Kebasa_z_mema

3 października 2020, 15:54

@Ustar3: newe

Avatar KeBe_W13

3 października 2020, 12:51

Sto latek :)

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (4)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (4)
Avatar Kebasa_z_mema

3 października 2020, 15:30

@KeBe_W13: w takim razie...

BIORĘ CAŁY NAKŁAD

Avatar KeBe_W13

3 października 2020, 15:33

Avatar xHelloTherex

3 października 2020, 11:00

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin,dużo zdrowia,szczęścia,pomyślności i żeby nikt cię nie wkur*iał - Oliwier256 poprosił żebym ci przekazał. No i ode mnie też życzenia.

Avatar Kebasa_z_mema

3 października 2020, 11:36

@xHelloTherex: Dzięki wielkie za życzenia, miło mi że ktoś o mnie pamiętał XD Oliwierowi też przekaż podziękowania ode mnie

Opisz dokładnie problem, a jeśli potrzeba to zilustruj go screenem.

Opisz problem

Dołącz screena

Szukaj osoby