Profil użytkownika Reaper_

Avatar Reaper_
Login:
Reaper_
Strona www:
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Data urodzenia:
2003-11-09
Kilka słów o sobie:
Bardzo lubię wszelkiego rodzaju mitologie, znam już nordycką,słowiańską ( moja ulubiona ),planuję poznać jeszcze chińską i japońską.

Uwielbiam modować gry Bethesdy.Jak szukasz modów do Skyrima to pytaj.


Steam:Avenger ( obi wan kenobi krzyczący na awatarze )
Gry które mam lub
najprawdopodobniej będę mieć:
-Payday 2
-Rise of Tomb Rider
-Tomb Rider
-Doom 4
-Warframe ( Avenger09 )
-TF2
-TES Online
dodatek morrowind
-Nier:Automata
-Overwatch ( nick Avenger )
-Bioshock
-Assasin's creed:
3
2
Chronicles-China
Revelations
Brotherhood
-Portal
-Portal 2
-Postal 2
-Twierdza 3
-Antologia TES
-Trylogia ME
-Warhammer 40k Franchise
-For Honor
-Subnautica
-MkX
-Starcraft II
-Fallout
4
1
2
-Gothic Universe
-Wiedźmin 1,2,3 z dodatkami
i wiele innych.

Pasja/hobby:Prawie wszystko co związane z komputerem.


"Niezależnie od oczekiwań zawsze powinniśmy być sobą"
~Rafał Kosik

Jak to się stało? Kogo obwiniać? Są osoby mniej i bardziej winne. Te ostatnie za to odpowiedzą. Ale tak naprawdę – jeśli szukacie winnych – to wystarczy przejrzeć się w lustrze.

"Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destructrion.In the end, what they choose to call us is irrelevant.We, simply are"
Suweren ME1

"People Die...
Beauty Fades...
Love Changes...
And You Will Always Be Alone"
Z jakiejś książki

"Co masz zabić jutro,zabij dziś"
~Kerrigan

"Smoke skooma, Hail Sithis"
~Sorenova

"Sweet mother, sweet mother send your child onto me.For the some of unworthy must be baptised in blood and fear"
~Modlitwa do Mrocznego Bractwa


F̏ͪ͑̅͑ͫͭ̐o̶͗̋̌r̾͊ͪ͐́̓̈́͆͠ ͛͗̈́̾̌̄̒ͥ̓̀͏t̵͛͒ḧ͑͢e̵̵̊ͦ̆̑ͨ̂͡ ̧̄ͧ̀͏S̛̏̈̍̿͛̔͐͝w̴͑̉͂ͩ͗͡aͤ̌r̵͊ͩͮͣ̓͟͞m̽̿̂͟͜͢,̶͂̄ͧ̎͗͒̈́̅ḟͣ̅͆̌ͫ̇҉̕o̷̔̐ͦ͏͢r̴̅̏ ̒ͥ̓͌́H͆̋̽̑̌͞o̧͒͐͆̓̉̃̚n̨̈́͂̋͋ͬ̉̀o͗͛̓̎͐͑r̽ͫ͊ͦ̃́͊͝.ͪ̿P̸̵ͧ͂ȑ̷̢ͩͫͯͣ̓͒͐a͂i̸̷̋ͨͧ̈́s̵ͬͪ͌̎͞e̶ͪͧͫ͒͊̈́ ̶̀t̢̨̓͛͑̿ͯ̓̏ͪh͂͒̾̌̕ȇ͝͝ ̸̨̾ͧ̈́̈ͪ̇̇̚͠s͌̂͟͝u̷͊̎ͯ̔̏̓̓͗n̈͒ͤ͋̾̆̇.̍̈́͒ͨ́̂̏̌P̊̍ͨ͆ͮ͌̚͜ŗͪ̈́̋ă̍i̢͌͝s̶̷̉̀ȅͣ͋̉̊̍ ͪ̆̆̇̃͛̎͒͟ó̷̶ͥu̸͋̈́͗̕ř́ͪ̀̋ ̇͐̆͊̊̒̄ͣͦ͠L̉͊̐ͧ̍ͤ̕ỗͯ͑̈̓̄̑̈rͬ͑̒̏̈́͟͠d̅ͭ̂̋͆̈̃ͩ́͟ ̈̾͊̀̓̃̈͋̑S̉ͬ̎̍ͧͣoͫ̀r̵̋͑̀͗̉ͩͨ̈ͤé̴̋̍̉ͭñ̇͝o̢̽ͮ̂v̐̐a̢̛ͥͭ.̢̈͂̚P̵̀̌ͭͯr̈́ͩ̆aͫͯ̈́͏҉i̡̇̀̿͗͠s̶̵̷̅ͯ̂ͨͥͥ̂͐e͂͑ͪͪ̎̈̕ ̷̐̂̈̂̎̐ͩ̚͝͝ō̎͐̓ͬ̆̉͠͡u͊̌͌ͩͤ͝r̷̴͆̑̈̇ ̢̂̿͋ͨ̍͌ͦ̉̚ľ̇̽̽ͪͥ̊ͣͪ͟҉ǫͬͫ̿͟r̸ͫ̏͗̄̓͛ďͩ̃͂̐̎͒͑̚ ̵̧͌̒̂ͨ͋̐ͩ͜T̄ͥ̀̒ŗͦ̎̃͐̃̍҉a̧͂ͦ́͜i͗ͬ̈́n̢̉ͧ́t̽ͯ́ͪ͠h̍̅ͮû̐̕͝͏r̸͋̒͋̆̽́͘͞n̶̢̈́̊̓̾͋̔͞a̸͂̓̎ͦ̓̑͠ȁͧ̽̂̿̕ẋ̆̈́͊͗̀͝͡.̈́͌͜
̷͐͐̌̕"̔ͮ͡P̴̿ͦ̅̔ͬ͋͒ͮ͠e̸̓̈̌͐ͩ͋ͪ̉oͭ̓p̢̎͛͂̀̉͠ĺ́ͫ̓̓͋̀̃͞ȩ̓̉́ͨͪ̎ͣ̚ ̎̚D̢̒̐ͯ̕i̽̊͂̂eͦ͒̆̒ͬ̽͞.̢̌̒́.̔̓͟.̡̿̋ͤͯ͡͡
͛ͯ̓ͫ́́͞͡B̸̎̑ͬ̿̕͡eͨ́͝a͋ͤ̈́͊͊̔ͩuͭͤ͒ͣt̅̊҉̴ŷ͜҉̨ ̸ͫͭ͌F̂͗͜a̶͂́̄ͪͨ̄ͨͤ̔͝͠d͐̏ͥ͊̉́e̸ͥ͒̉͛̒ͮ̉́͡s͑̏͋͌͏͏.̎̾ͦ͒͂̏ͩ̓̀̚.̄̔̓̍͏̧͡.͌͑ͯ҉̛͜
͊͆̀̉̐͋ͫ͛̀͞L͐̒̃̌́̓̑͠ǒͬ̕vͬ́́ēͦ͐̂͡ ͪ̊ͪ͂͋ͤͧ͌͞C̾͑́ͧ͛̊̒̂h̄̆͂̐̊͑ͨ͌a͌̿̈́̄͐͒̍͐͠n̢ͬ͆̽͟g̍̒ͭ̽͞ę͆̅ͮ͂ͫ͟͜s̷͊͐ͬͯͭ̐̽͒͗͝.̐̓ͪͮͬ̑͒.͗̾̌͠.̷̂ͥ̋̂ͣ̔̓̆
̴̛͋̔͐À̶̋̄̋̊͐ͧ̇̚͠n͛̅ͫͦ͜d̽̋̾ͬͫ̏̎̉͝ ͬ͊̄͑͐ͤ̽̓Y̊̎ͪ̀̐ͦ͜͠҉ȍ̴́̓ͦͨ̃̆̂u̸̶̴̓ͪ̃̔ͧͩ ̉ͮͭ̔͡Wͯ̔͋̊͐͑͝҉͞į͑͋͋̆ͦ̏͐́͏l̷͛ͫͬ͑̚͏l̢̋̓ͧͪ̈́͛̒ͮ͋͝ ̸͒͌͒̀̽ͯ͋̿͟A̷ͮ̈̋l̵ͮ̓͒̒͛͟w̛̆͂̉ͧͣ͝aͫ́͐ͪͧͮͤ͟y̍͗̀͠s̵̛ͤ͐͠ ̽ͫ̕Ḃ̷̢ͮ͐̐̂ͦ̍ͯe̒ͥ͗ͫ͒̅ͣͭͭ ̀̓ͩ̊̐҉̶A͊ͦ̅͂̔̃͌̒̓l͂̇̐́o̸ͪ͜͢n̽̀͞eͪ̈̐͛ͧ"̧ͩ͒̅̇ͨ̈́́͜

Ulubione filmy/książki
-Harry Potter
-Hobbit
-Władcy Pierścieni
-V jak Vendetta
-Avatar
-Wszystko od Lovecrafta
-Metro
-Nieśmiertelni

Drem yol lok vorey aluntiid wunduniik, Zu'u koraav hi ahk los kog ahrk duraal voth suleyk do mindah. Zu'u nep ahst pah vahk jul tol dreh ni mindok fos mu los sahgaat. Zu'u hind Hi los pruzah. Avok hi lost pah frahzogin do zey, Zu'u laan wah ofun. Waan un drog bormah ofan, Zu'u fen hiif wah un dovah nahlimaar gepruz. Zu'u med tol. Zu'u med improving. Zu'u ahk hind hi ahk gepruz, ko pah hi laan wah gepruz. Zu'u hind hi pruzah laas. Fey buruk, dii dovah kiir fahdon.

Rozwiń opis

Zwiń opis

Doświadczenie:
17

poziom
doświadczenia

625

punktów

Odznaki:
Odznaka ŁowcaPoziom odznaki

Łowca

Ile punktów doświadczenia uda Ci się uzbierać w ciągu miesiąca?

Odznaka BywalecPoziom odznaki

Bywalec

Czy uda Ci się logować każdego dnia?

Odznaka SelekcjonerPoziom odznaki

Selekcjoner

Za każdą ocenę nowego materiału w poczekalni zdobywasz punkt. Punkt przyznajemy za ocenienie materiału dodanego mniej niż 2 godziny przed oddaniem głosu.

Odznaka konto bez ograniczeńPoziom odznaki

Konto bez ograniczeń

Odznaka przyznawana za zweryfikowany adres email, za możliwość dodawania materiałów oraz za możliwość pisania komentarzy bez ograniczeń.

Odznaka Jejowy zombiePoziom odznaki

Jejowy zombie

Odznaka za nocną aktywność na Jeja.pl.

Odznaka StrzałkowiczPoziom odznaki

Strzałkowicz

Twoje komentarze zdobyły dużo poparć? To świetnie! Odznaka w nagrodę!

Odznaka Miłośnik zwierzątPoziom odznaki

Miłośnik zwierząt

Odznaka za ocenianie nowych materiałów ze zwierzętami, które trafiły na główną.

Odznaka Przykładny JejowiczPoziom odznaki

Przykładny Jejowicz

Odznaka za przykładną obecność na Jeja.pl

Odznaka DociekliwyPoziom odznaki

Dociekliwy

Odznaka dla dociekliwych osób przyznawana za... Dociekliwi na pewno do tego dojdą!

informacje o odznakach
Komentarze
użytkownika poparto:
4165
razy
Memów i obrazków:
1
w aktywnych
Farmerama
54

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz obrazkowy

Komentarze

Odśwież
Avatar Polski_Ziemniok

9 września 2018, 19:07

Avatar Reaper_

9 września 2018, 19:58

@Polski_Ziemniok: Dziękuję

Avatar AJStyles

28 czerwca 2017, 10:15

Grasz w Mk?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (4)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (4)
Avatar AJStyles

1 maja 2018, 15:24

@Reaper_: order archeologa

Avatar Reaper_

1 maja 2018, 16:44

@AJStyles: Dziękuje bardzo ^^

Avatar R_Reaper_r

Edytowano - 12 lipca 2017, 22:48

Witam kogoś kto ma nick któru juz był zajęty. ale co tam, nie mam nic do ciebie oprócz tego ze chiałem się przywitać. więc nie czuj do mnie obrazy.
EDIT: sory za orto ale na lapka wylałem napój :/

Avatar Reaper_

13 lipca 2017, 22:03

@R_Reaper_r: Jeśli nie mam dobrego powodu aby na kogoś być zdenerwowany,to nie jestem.

Witaj

Avatar kosmiczny_kamien

11 lipca 2017, 01:23

Dzień dobry wieczór
Jeśli mogę spytać, skąd jest ten tekst pod cytatem Rafała?

Avatar Reaper_

Edytowano - 11 lipca 2017, 08:17

@kosmiczny_kamien: Z filmu V jak Vandetta,chyba

Avatar GajosRufusOdnoga

16 maja 2017, 08:45

*tutaj podaj swój nick w warframe

Avatar Reaper_

18 maja 2017, 16:53

@GajosRufusOdnoga: Masz na profilu

Avatar TheHunterMikiPL

25 kwietnia 2017, 15:20

Umiesz już cały alfabet?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (5)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (5)
Avatar TheHunterMikiPL

25 kwietnia 2017, 22:02

@Reaper_: Może.

Avatar Reaper_

25 kwietnia 2017, 22:55

Avatar trigger_happy

19 marca 2017, 23:20

Powiem tyle zadzierasz z loraxem Zadzierasz że mną

Avatar Reaper_

20 marca 2017, 07:35

@trigger_happy: Groźba?Jakoś nie czuje się zagrożony :)

Avatar trigger_happy

20 marca 2017, 11:14

@Reaper_: Its a prank bro

Avatar Reaper_

21 marca 2017, 14:58

@trigger_happy: Wiem, ale mój komentarz był humorystycznym komentarzem

Avatar trigger_happy

21 marca 2017, 15:08

@Reaper_: oh realy?

Avatar sprzedawca_pokebolli

12 marca 2017, 01:10

Skyrim!

Avatar Reaper_

12 marca 2017, 08:49

Avatar ololol

3 marca 2017, 21:27

Witam. Co sądzisz o panu zwanym Zbigniew Stonoga?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (21)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (21)
Avatar ololol

10 marca 2017, 14:08

@Reaper_: lorax12 , o to zniszczymy go miałem już z nim do czynienia!!!

Avatar Reaper_

11 marca 2017, 23:38

@ololol: Ok

Sprawdź czy masz wymagane wtyczki, a następnie opisz dokładnie problem najlepiej ilustrując go screenem.

Opisz problem

Dołącz screena

Szukaj osoby