Profil użytkownika Ainz_Ooal_Gown

Avatar Ainz_Ooal_Gown
Login:
Ainz_Ooal_Gown
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Gown
Strona www:
Miejsce zamieszkania:
Czermin
Kilka słów o sobie:
Jestem cichym chłopakiem i katolikiem. Lubie anime, szczególnie Overlord i JOJO. Mam 177 cm wzrostu i 17 lat. Co by tu jeszcze... a tak lubie metal, rock, muzyke klasyczną, rave, czarny rap i stary polski rap.

kaczynski siur

Lista osób, które lubię:
-bezbek
-ZiemiaJestPlaska
-Qaz123
-Tymek590
-MemePaladin399
-Meme_guy
-EWIPS
-bezbek
-BudowniczyMakaronu
-DeadShoot
-Polalak
-Xelve14
-bezbek
-Grandsoniusz
-Kousei
-Kolorblind
-KrzyniuTVTrwam
-didujakaskemm

Top 10 Anime:
1. JoJo's Bizarre Adventure 10/10
2. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu 10/10
3. Overlord 9.5/10
4. Code Geass 9.4/10
5. Youjo Senki 9/10
6. Steins;Gate 9/10
7. Berserk 9/10
8. Shingeki no Kyojin 9/10
9. No Game No Life 9/10
10. Mahoutsukai no Yome 9/10

Gry:
Wiedźmin 3: Dziki gon
War Thunder
For Honor
Europa Universalis IV
Hearts of Iron 3
Terraria
Minecraft (Crystal Launcher)
Don't Starve Together
Scrap Mechanic
GTA San Andreas
The Binding of Isaac
The Elder Scrolls V: Skyrim
Just Cause 3

Zaliczone banicje: 1

Nwm po co to komu potrzebne
IS-2 my beloved


J̸̜̝̤͙̠͕̙͖̠̻̜̩̟̉ͤͨ͂͒̇̒͐͒ͭ͑ͪͧ̓̈͜e̶̷̢̺̪͙̠̤͍͊͛ͥͯ̆ͥͣͥ̉ͤ̓͌ś̻̩͍͎̭̮͍͍͎̲̂̏ͭ̀̋ͭ̀ͦ̄̽̌͛ͬ̇͘͠ͅl̷̡͇͈̮͖̻̣̤͙͗̀ͤͭ͆ͤ͆͆ͫ̅̅̒̌ͬͣͪ̌͘͠ḯ̶̷̟̲̼͔̝͉̺̙̰̩̝̽̃̏͌͘͠ ̸̢ͪ̑͊͊͋̅ͮ̒ͨ͑ͯ̄͏͙̳̠̫̜̖̣̠̤̲͎̙̱͍̪̻ͅt̶̮̪̣̭̿̅͒ͪͭ͐͋ͭ̐̎͐͋͛́̚͟ơ̷̶̘̤̼͕̇͗ͭ͆̇̃̾ͨͬͦ͜ͅ ̢͈̳̭͎̯̤̩͔̟̹̍ͭ͊̈̌ͪ̒̆̃͋̋ͩ́̽̍̀̕̕ͅͅc̸̦̱̘ͤ̈́͊͐͜z̈̏̂̋̔̕͡҉̹͕̯̱̼͚͎͍͖̪͖̱̺̣̺̟͈y̷̧̩̙̬̪̳̹̪̮̲ͩͥ̇̕͝t̛̝̳͍̦̖̜̟͂̿̽̒ͧ̋̅ͨͥ̇̌̉͆̔̏̃͊͐͝a̿ͥ̇̅̋͌͏̲̲͖̳͕̠͍͈̯̯͖̳̪͈̼̥̘͡ͅs̴̸̛͚͖̭̱͉͉͓̻͉̖̜̘͉͎̖̠̥̜̊̽͌ͫ̓z̿͋ͮ̀̌ͥͮͩ͘͝҉̸̙͕̣͇̝̣̯̭̠̣̠̬̪̲͔͓͇ ̛͓͙͍̜̗̰̺͈͇͙͉̼̻̂̿ͭ͒͆ͩ͊ͧ̃̚͘͞ṫ̨̟͎̰̹̦̯̳̯̮̻̩̱̗̠̓͂͐ͦ̈͗ͦ̅ͨ̐͐̚͝͡o̶̝̖̳̘̪̻̜͔͖̖̺͓͍̩͖̦̳̺̩ͥ͌̊ͭͦ͡͡ ̧̽͗͒̌̈́̅̈҉̘̣͓̟̻͙͕̙̖̖̪̺͍͔̹͇͞z̧̤̠̟͚̩͍͕̟̘͚͕͖̍̐̈ͤ͒̓͂ͨ̒́̾̃͂͛̚͟n̷̨͎̣̜̯̗͕̭̲̫̰̹̗̠͎̝̪̗̐̏̊̏̌̑ͭ́ͤ͑̇̓̏̌̓́̚͟ä̛̲͉͉̱̪͍̯̳̱̳̂ͭͥ̋͊͌̍͋̓ç̍͑̏͂ͭ̃̉̒͒̆̀̅̾͜͏̵̧̠͎̣̞̯̖̗͙͖̲̜͙͓̠͓z̢̫̭̬͍̪͕͕̥̟̙̫̳̻̭ͭ̽ͦͭ͆̽̌̿ͫͥͪ̔̓͜͠ͅÿ̴̨̙̟͚̖̯͕̠̯̰͍̼̙̺̘͈̪ͩ̈ͯͯ̂̉̌̊,̴̟͚̟͚̦̳͍̥͕͉ͩͫͬ̂͑̒̊̇͑͘͜͜ ̸͍̩̰̖̮̩͍̭͎̯̼̆́̍ͧͥͪͥ͒͗ͫ͒̀̕͢ż̢̭͚̤̮̩̣̆̀͊ͩͧ̅̂̍͢͡e͉̖̗̻̮̫͇̯̻̰̗̣͗ͦ̽͆ͫ͜͢͡ ̵ͣ̋ͯ́̀͏̯̟̻̳̰̥ͅǫ̣̗̺͇̜̳̟̗̣͙̳̫͇̫̞͚͇̮̅̔̊̊ͦ́̕͠͝p̶̷̷̠̭͚̟̰͎̩͉͍̬͕̍͑̈́ͩ̉͌ͩͥ̈ͨ͟͜a̾̌ͩ̇̽̔̓ͬ҉͇̖̻̫̺̹̘̙̻̥̩̭̼̜̫͖͠n͛̐̋̐ͩ̐̈ͯͧ̒͛̀͟͟͏͏͙̙̬̯̝͚̩̲͙̮͓̜̻̜͎̥̣oͥͮ̉ͫ̎̉̅̊̆́͛ͨ͐͏̵̭̙͕̻́̕w̷̦̗̰̖̹̪̮̯͆̋̈̍̚͞͡à̷̬̹̯̭͕̰̺̟̮̣̫͍̠̻̤͒̈́̽ͫͮͤͩ̃͌̎̍ͭ̚̚͝ł̴̮̣͎̋̔͂͛̏̊͆̉̾ͧͩ̀͢͝͝e̶̴̬͍̰͉͍̠͈ͨͤ̿͐̽̏̕͢͞ͅś̵̢̭̻͈̥̪̦̣͇̞̲͎͍̳ͣ͒͂͂͗ͬ̓͑̌ͭ̚͢͟͡ ͤ̎͗ͪͧ̉͏̷̵̶͚͈͈̩̞͉͖̖̪̟̩͟s̴͓̱̜͈̪̬̦̼̘ͩͮ̊ͫ̎ͬͤ͑̌͗ͮͣ͆͋́̚͞͠z̶̴̙̻͕̦̪̩͊̐̎̂ͬ̀t̵̴͔̤̦͎͍͎̙̰̱̹̺͙̄ͫ̿̀͡͠ͅͅͅúͬ̆ͤ̓̒ͭͫ̑́ͭ̾̽͌ͪ͊ͥ͜͡͏̢̞͍͙͖̖͎̮̗̺̲̠̪̤̮̮͜k͍̝͙̣̙͉̦͌̆̍͂͑ͯ̓̒̌̅̒ͤ̎͘̕ę̢̞̳̗̠̳̤̞͕̥͈̈̃̅͆̌ͧ͐̆̇͗͑ͪ͢͡ ̴̫͙̰͈ͬ̂̂̄͗͘͘s̷͇̩͕̙̰͉̝͉ͥ̎̑̀͜ṙ̘̥͉̪̝̘̮̥̼͐͒̅͜͢͡â͐ͬͪͦ̈́ͧ̍̈ͯ͏̵̴͓̟̖̰̗̰̭̲̮̲̠͇̩̱̻͍͝n̨̗͔̠͍̫̠̮̲̰͖͖̜̦̼͔̙̟̱ͩ̃̅̇ͬ͗̆͌̓̋ͤ͌͐̍͛̇̾̐ͫ͟i͎̠͈͓̤͚̘͓̙̥̲̼̬̇̀̍ͬ̇̄̉̈́ͭ͐ͪ̔̿͛͟͜͠a̵̗̲̙͉͇̘̠̟̳̩͙̣̪̠ͯ͂͐͒ͧ̾̅͋̾͒̆̈̌̆́͑ ̢̓̂̔͋ͦ͞͏̦͎̺̪̺̗̗̠͖͎͙̥ͅņ̙͔̫̣͙͎̮̬̗͔̞̥̠̭͓̗̿͐ͭͫ̓͐̾ͪ͂̀ͦ̓̂͒͊ͤ̐ͨ̑̀̕͞ͅa̡̘̲̥̙̅̈́̔̔͌̽ͦ̊̐̈ͣ̾ͮͮ̍̇̚̕͘ ̊̊̀̅͑̅ͩ̄̂͗ͦ͗͗͒ͯ̃̆̽̚͟͏̨҉̵̺̯̪̥̤̮̟̦̦͖͉ͅlͨ̀͐̚҉̨͞҉̤̙͇̺̭͔̗̦̗̣̥͉̙̟̜̰̬̪ͅv̨̛͕̠̘͔̹͈ͧ͑̆̄̉͐̍ͩ̇͑̽̌̀l̨̛̟̝̣̼͗͆͑̆ͮ͌͞ ͭ̓͆ͥ́͠͏́҉͓̬̳͙̤̯͍̪̫̥̺̫̱͙̩̭ͅͅ1̵̶̡̨̰̺͇̝̗̹͔̖͗ͩ͒͋̀͑͜ͅ0̬͓̺̰ͯ̔ͨ̐̆͜͝ ̧͍̟͙͕̔͂ͬͯ͑ͪ̔̈́͐̀͌ͯͅi̐ͧ́ͣ̏͂ͩͪ̑̇͏̧͔̝̘̤̳̫̝̻̖̖̝͔̳̘̣̗̹̥ ͕̞̻̻̙̟̙̜̥̠̱̭̼̯̻̈̈̎̇̈́̊͆̏ͪ̌̿̀̒ͪͨ͘͝z̷̷̢̮͍̺̩̜̣̬͙̰̯̞̩̖̪̞̖͍͖͌̓̉̋͐ͦ̇̆ͤͩ̓ͦ̒͌͢͟a̧̬̟̲͚̯͉̺͉͌ͯ͐̏̔ͧ͒̅͡ͅm̴ͮ̋̆̊͒̾̃͑ͪ̾ͦ͏̗͍̖̰̭̜͡͞ͅį͉̞̟̬̝̬̘̜̝̻͐͆ͤ͌ͮ̃͢͟͠e̶͈̯̤̜̪̗̣͓̱̼͙̓͂̅̃͢ͅr̴̩͚̤̪̭͖̮̱͈̔ͬͫ̽ͬ͂ͩ̾͐͘͠͡z̨̛̛̃ͪ̿̚͏̺̰͉̗̳͖̟̮̕ͅą̸͚͕̠̭̣̝͍̩̗̙͕̾̃ͯͨ͑́͟͜͞s̯͇̙̈ͪ͂͂̐ͣ̓̆͟z̩̫̻͇͖̟͎̫̣̭̘̙̝̜̹̯̆͛ͩ̇ͣ̉ͥͣͪ͊ͩ̿͢͝ͅ ̴̵͙̜̳͓̲̪̣̦̜̳͎̻ͥ̎ͨ͂́͟e̸̖̹͉̖̮̬̬̻̦͉͕̺͈̓͋̐ͯͨ̃̽̈́͒̀x̾̽ͯ̓ͣͦ̓̊ͤ҉͚̪̼̫̜̼͔͓͍͈͞ͅp̢̺̘̩͓͉̣͉̹̞̬̅ͧ͋ͥ͊̌͊̆̐̈̓́ͥ̀͠ͅi͍̟̻̬̺̻̤̙̜̟̣͇͖̲̯͎͙ͧ̓̃̏̀͟͡ć͎͖̦̤̳͔̤̟̣̣͖̞̓̂ͭ̑̓̉̃́̕ ̸̶̱͖̺́̍̾ͯ̀ͥ̀̌͋̽̿͂̄ͭ͂̂̐́͟͞dͬ̽̃̀̋͂ͣ̓͗̊͑͛̎́͗̅͆҉̵̱̘͇̘ỏ͓̣͔̼͓͈̥͙͕̳̫̪̞̞̉̑̽̀͘͢͢͠ ̸̨̼̞̳͈̘̮̠̭̠̱̪̩̹̗̈́̒͐ͬ̆̾͟ͅś̢̔ͨ̓̄ͨͦ͜͏͏͚̗͉͕̖͙̱̤͉͓̥̳̰̫͇̯͢ͅe͊̌̿̈́̿ͥ̊͊ͬ̉̃̎̋҉͍̝̤̹͕͓͉̣͍̞͓͔̣͇̦̳̱̩̕t͌ͬ̎͛̐̎ͫͦ̏́͒̋̎̽́͞͏̛̠͉̫̣̜̦͖n̛̼̙͖̦̰͖͚͙̖͔͎̘̪̮̐̓̅ͨ͑͗ͪ̎ͭ͋͊̀̍͢ȩ̧̦̹͙̗͔̗̑͊̓ͮ̍̂ͮͨ̃̒ͭ̄ͤ̊̎ͯ̒̒̽͘͘gͮ̂ͯͪ̎͗ͭ̈̂̉̈́͌̀ͥ҉̼͓͔͍͡o̼͚͉̱̦͉̦̩̮ͮͪͬ̂̆ͯ̀̏̂̎ͧͨ̀ͨ̈́ͭ̀̀͟ ̷̙̖̜̖̠̳̰̳͓͚̫̳̺̪̞̊͒̌̎̂̆ͤͣl̹͍̤̼̞̪̗͍͇̗̞̺͔͋̐͂ͩ̏͗̕͢͡v̰͙̫̲̆͒ͤ͋̔̿̅͆͆͗́́͞͠l̢ͬ͆̀̆ͨ͑͏̤͎̳̙̯͙͓̩̗͕̣͉̞̗͓̝̳͢.̷̨̢̨̜͓͓̫̖̦̘͒̊̉̅̿̚͠ ̴̝̟̣͔͓̼̪̖̠͓̪̑͊ͧ̇̕̕͜P̶̷̡̹̪̝̬͂̒̉ͯ̎̀̒͠ỏ͌ͨ͒̈̃ͧ͌҉̷̧̢̥͈̱͈̯͖̟̘̦̙̝͍̯̰̖̫̥͝ͅw̸̲͖̻͔͙͍̺̯̙͔̭͔͌̍ͨͦ̕͘͞ͅo̸̸̦̤̘͙͍̪̘͇̫̜͖̪̤̓ͯͨ̊͐ͦ̚͞d̴̽̆ͧ̓͊ͣ͗ͣ̌̄̿͊͆ͨ̿̔̃͟͞͠҉̝̜̼̱̝̱͍̘̪z̵̸̫̲͍̙̭̭̗̜̄͆͊̓̒͊̀̕͢ͅe̡̅͛́̄̈̌̈͑҉̺̥͚͈̺̞n̛̜̮̻̭̟̼̬͉̬̤ͩ̑̌̿̌͋̓̇̽ͮ̾̾͌́͞͡͡͠ͅͅiͩ͗ͤ̃́͏҉̨̺̟̹̬̘̪̭̰̦͈ͅaͥ̍ͣ̔ͮ̉ͥ̐ͤ͐͛҉͏́҉̥̗̪̹̬̳!̴̢̦͉̼͚̻͓͖̤̪̝͚̆͌̓ͫ̔̅ͭ̓̅ͬ̍ͯͭ͂ͥ͒ͧ͐̚

Rozwiń opis

Zwiń opis

Doświadczenie:
25

poziom
doświadczenia

1852

punktów

Odznaki:
Odznaka ŁowcaPoziom odznaki

Łowca

Ile punktów doświadczenia uda Ci się uzbierać w ciągu miesiąca?

Odznaka KoneserPoziom odznaki

Koneser

Za każdy materiał, który osiągnął popularność w ciągu miesiąca otrzymujesz punkt.

Odznaka BywalecPoziom odznaki

Bywalec

Czy uda Ci się logować każdego dnia?

Odznaka SelekcjonerPoziom odznaki

Selekcjoner

Za każdą ocenę nowego materiału w poczekalni zdobywasz punkt. Punkt przyznajemy za ocenienie materiału dodanego mniej niż 2 godziny przed oddaniem głosu.

Odznaka OceniaczPoziom odznaki

Oceniacz

Za ocenienie jednego dnia gry (lub ubieranki), obrazka i dowcipu.

Odznaka konto bez ograniczeńPoziom odznaki

Konto bez ograniczeń

Odznaka przyznawana za zweryfikowany adres email, za możliwość dodawania materiałów oraz za możliwość pisania komentarzy bez ograniczeń.

Odznaka Jejowy zombiePoziom odznaki

Jejowy zombie

Odznaka za nocną aktywność na Jeja.pl.

Odznaka StrzałkowiczPoziom odznaki

Strzałkowicz

Twoje komentarze zdobyły dużo poparć? To świetnie! Odznaka w nagrodę!

Odznaka dostawca uśmiechówPoziom odznaki

Dostawca uśmiechów

Odznaka za uśmiechy, które zagościły na twarzach Jejowiczów i Jejowiczek. Technicznie rzecz ujmując za obrazki na głównej.

Odznaka Miłośnik zwierzątPoziom odznaki

Miłośnik zwierząt

Odznaka za ocenianie nowych materiałów ze zwierzętami, które trafiły na główną.

Odznaka Miłośnik dowcipówPoziom odznaki

Miłośnik dowcipów

Odznaka dla osób, które otrzymują dowcipy na e-mail.

Odznaka Przykładny JejowiczPoziom odznaki

Przykładny Jejowicz

Odznaka za przykładną obecność na Jeja.pl

Odznaka DociekliwyPoziom odznaki

Dociekliwy

Odznaka dla dociekliwych osób przyznawana za... Dociekliwi na pewno do tego dojdą!

Odznaka Czujne OkoPoziom odznaki

Czujne Oko

Odznaka przyznawana osobom, które zgłosiły istotny problem na Jeja.pl

informacje o odznakach
Komentarze
użytkownika poparto:
8221
razy
Memów i obrazków:
40
w aktywnych
Farmerama
81

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz obrazkowy

Komentarze

Odśwież
Avatar PewienKtosiek

26 grudnia 2023, 15:00

Wesołych Świąt!

Avatar Ainz_Ooal_Gown

31 grudnia 2023, 03:13

@PewienKtosiek: Wesołych Świąt i sylwestra tez wsumie XD

Avatar korus

20 stycznia 2022, 14:10

Zgadzam się z listą anime ale co tam robi SAO 🤮

Avatar Ainz_Ooal_Gown

25 listopada 2022, 15:58

@korus: zapomnialem zaktualizować listy już spokojnie sao zlecialo w dół od tamtego czasu

Avatar korus

4 grudnia 2022, 21:28

@Ainz_Ooal_Gown: Szkieletor jak zwykle based

Avatar BartoliniMg

25 listopada 2022, 15:35

Żyjesz?

Avatar Ainz_Ooal_Gown

25 listopada 2022, 15:51

@BartoliniMg: jeszcze jak

Avatar
Konto usunięte

14 lipca 2021, 20:50

Chyba tu kiedyś byłem ale nie pamiętam lel

Avatar
Konto usunięte

14 stycznia 2022, 23:26

byłeś

Avatar szymon200691

25 maja 2021, 12:03

Wiesz że jest zapowiedziany nowy sezon overlorda?

Avatar Ainz_Ooal_Gown

25 maja 2021, 14:02

@szymon200691: TAK, nie moge sie doczekać

Avatar szymon200691

25 maja 2021, 14:09

@Ainz_Ooal_Gown: ja podobnie

Avatar PewienKtosiek

24 grudnia 2020, 21:02

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Avatar Gateusz

20 lipca 2020, 11:43

Nie wiem czemu przeczytałem twój opis szepczącym głosem

Avatar Ainz_Ooal_Gown

20 lipca 2020, 11:45

@Gateusz: Ja też nie wiem. Szczęść Boże!

Avatar mcs1555

16 lipca 2020, 19:22

Witam pana, Szczęść boże, tak

Avatar Ainz_Ooal_Gown

17 lipca 2020, 00:52

@mcs1555: Szczęść Boże

Avatar
Eksperyment54

26 marca 2020, 21:07

Witam, to co zasieje my strach , terror i nienawiść ?

Avatar
Konto usunięte

7 marca 2020, 23:03

Chrześcijanin tańczy *robi zdjęcie*

Avatar jaraczzielska19

3 października 2019, 19:30

Czy tylko mi twój Nick kojarzy się z piłką nożną?

Avatar Ainz_Ooal_Gown

3 października 2019, 20:03

@jaraczzielska19: Nie mam pojęcia, co w moim nicku kojarzy ci się z tym sportem?

Avatar
hellgrind

3 marca 2020, 14:37

@Ainz_Ooal_Gown: Bo Momon skopie wszystkie dup*ka.

Avatar madmaxeledus04

27 lutego 2020, 18:01

W imię boskie odblokowuję cię do dalszych i wolnych komentarzy

Avatar madmaxeledus04

27 lutego 2020, 18:03

@madmaxeledus04: Kurka wodna...
NIE DZIAŁA!

Avatar PewienKtosiek

25 grudnia 2019, 00:47

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia!

Avatar Ainz_Ooal_Gown

25 grudnia 2019, 08:01

Avatar
Hamiro

14 listopada 2019, 15:07

a co mi tam? SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!!!

Avatar Ainz_Ooal_Gown

14 listopada 2019, 15:45

Bóg Zapłać

Avatar Bober2069

5 listopada 2019, 20:00

łoł ile odznak

Avatar Ainz_Ooal_Gown

5 listopada 2019, 20:07

@Bober2069: no troszeczkę się tego uzbierało

Avatar Tattyltei

26 października 2019, 13:04

Jesteś o centymetr wyższy

Avatar Ainz_Ooal_Gown

26 października 2019, 13:07

@Tattyltei: Szczęść Boże

z tym wzrostem to trochę dziwnie, bo w przychodni jak się mierzyłem rok temu to pani pielęgniarce wyszło 173 cm, a nie dawno w szkole na wf jak pan wuefista nas mierzył to wyszło mi 171 cm i nie wiem który wzrost jest prawidłowy

Avatar korus

22 września 2019, 22:50

Co ZnAcZy TwÓj Ni... a tak serio to pokaż mi swoje towary

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar korus

22 września 2019, 23:13

Avatar Ainz_Ooal_Gown

22 września 2019, 23:15

@korus: zrozumiałem

Avatar Poziomica

8 września 2019, 12:49

Z Bogiem

+50 do ochrony przez demonami i potworami spod łóżka

Avatar Ainz_Ooal_Gown

8 września 2019, 12:57

@Poziomica: Bóg Zapłać

Avatar NorseWarrior

26 sierpnia 2019, 01:15

CO OZNACZA TWÓJ NICK

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (10)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (10)
Avatar Ainz_Ooal_Gown

26 sierpnia 2019, 01:36

@NorseWarrior: lubie jajca w sensie takie kurze co im z d00bska wylatują czy co tam mają te jadalne takie

Avatar NorseWarrior

26 sierpnia 2019, 01:37

@Ainz_Ooal_Gown: gówno

Avatar MagicznyCzlowiekPasta

22 sierpnia 2019, 17:25

Wysłałbyś swoje profilowe ze steama?

Avatar Ainz_Ooal_Gown

22 sierpnia 2019, 17:45

Avatar MagicznyCzlowiekPasta

22 sierpnia 2019, 17:46

@Ainz_Ooal_Gown: Dzięki

Avatar Ainz_Ooal_Gown

22 sierpnia 2019, 17:47

@MagicznyCzlowiekPasta: Służę pomocą

Avatar Dcktun

13 sierpnia 2019, 18:09

Dzień dobry

Avatar Ainz_Ooal_Gown

13 sierpnia 2019, 20:56

@Dcktun: Szczęść Boże

Avatar Nerf_Rest

9 lipca 2019, 00:23

Witam

Avatar Ainz_Ooal_Gown

12 sierpnia 2019, 11:22

@Nerf_Rest: Szczęść boże

Avatar didujakaskemm

3 sierpnia 2019, 19:38

Co znaczy twój nick

Avatar Ainz_Ooal_Gown

3 sierpnia 2019, 19:43

@didujakaskemm: ulubiona postać anime

Avatar
Hamiro

29 lipca 2019, 14:45

Yeps

Avatar Ainz_Ooal_Gown

29 lipca 2019, 22:15

szczęść boże

Avatar Grandsoniusz

1 lipca 2019, 22:55

Spadło ci się z rowerka, co?
[*]

Avatar Grandsoniusz

14 czerwca 2019, 20:41

Zapraszam Władcę Wielkiego Grobowca Nazarik w me skromne progi
https://grupy.jeja.pl/7815,burdel-pod-jurnym-orkiem.html

Avatar
Kolorblind

8 czerwca 2019, 15:40

Szczęść Boże

Avatar Ainz_Ooal_Gown

8 czerwca 2019, 16:26

Bóg zapłać

Avatar NoxStarPlay

6 czerwca 2019, 20:51

Cybernetyzuję tego użytkownika

Avatar strzyziu

3 czerwca 2019, 08:16

szczęść Boże

Avatar Ainz_Ooal_Gown

3 czerwca 2019, 14:50

@strzyziu: Szczęść Boże

Avatar nirqm

1 czerwca 2019, 09:43

Szczęść boże

Avatar Ainz_Ooal_Gown

1 czerwca 2019, 11:02

@nirqm: Szczęść Boże

Avatar Nerf_Rest

25 maja 2019, 18:18

bry panu

Avatar Ainz_Ooal_Gown

25 maja 2019, 19:12

@Nerf_Rest: Szczęść Boże

Avatar Olafaugust

18 maja 2019, 01:07

A gdzie albedo?

Avatar Ainz_Ooal_Gown

18 maja 2019, 01:08

@Olafaugust: Gdzieś się zawieruszyła

Avatar Jasnowidz

8 maja 2019, 07:13

Jak życie mija w Wielkim Grobowcu Nazaricka?

Avatar Ainz_Ooal_Gown

8 maja 2019, 07:15

@Jasnowidz: Ano dobrze

Avatar dkx12341

14 kwietnia 2019, 18:21

Nie mówcie nikomu ale Ainz Ooal Gown to tak naprawdę Momon

Opisz dokładnie problem, a jeśli potrzeba to zilustruj go screenem.

Opisz problem

Dołącz screena

Najnowsze zdjęcia Ainz_Ooal_Gown

Szukaj osoby