Profil użytkownika Burger2004_09

Avatar Burger2004_09
Login:
Burger2004_09
Imię:
Szymon
Strona www:
Kilka słów o sobie:
Samotność - cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi?

Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha,

Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha?

Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi:

Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie;

Myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie,

A słowa myśl pochłoną i tak drżą nad myślą,

Jak ziemia nad połkniętą, niewidzialną rzeką.

Z drżenia ziemi czyż ludzie głąb nurtów dociek,

Gdzie pędzi, czy się domyślą? -Uczucie krąży w duszy, rozpala się, żarzy,

Jak krew po swych głębokich, niewidomych cieśniach;

Ile krwi tylko ludzie widzą w mojej twarzy,

Tyle tylko z mych uczuć dostrzegą w mych pieśniach,Pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata!

I wzrok ziemski, do ciebie wysłany za gońca,

Choć szklanne weźmie skrzydła, ciebie nie dolata,

Tylko o twoję mleczną drogę się uderzy;

Domyśla się, że to słońca,

Lecz ich nie zliczy, nie zmierzy.Wam, pieśni, ludzkie oczy, uszy niepotrzebne; -

Płyńcie w duszy mej wnętrznościach,

Świećcie na jej wysokościach,

Jak strumienie podziemne, jak gwiazdy nadniebne.Ty Boże, ty naturo! dajcie posłuchanie. -

Godna to was muzyka i godne śpiewanie. -

Ja mistrz!

Ja mistrz wyciągam dłonie!

Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie

Na gwiazdach jak na szklannych harmoniki kręgach.

To nagłym, to wolnym ruchem,

Kręcę gwiazdy moim duchem.

Milijon tonów płynie; w tonów milijonie

Każdy ton ja dobyłem, wiem o każdym tonie;

Zgadzam je, dzielę i łączę,

I w tęcze, i w akordy, i we strofy plączę,

Rozlewam je we dźwiękach i w błyskawic wstęgach. -Odjąłem ręce, wzniosłem nad świata krawędzie,

I kręgi harmoniki wstrzymały się w pędzie.

Sam śpiewam, słyszę me śpiewy -

Długie, przeciągłe jak wichru powiewy,

Przewiewają ludzkiego rodu całe tonie,

Jęczą żalem, ryczą burzą,

I wieki im głucho wtórzą;

A każdy dźwięk ten razem gra i płonie,

Mam go w uchu, mam go w oku,

Jak wiatr, gdy fale kołysze,

Po świstach lot jego słyszę,

Widzę go w szacie obłoku.Boga, natury godne takie pienie!

Pieśń to wielka, pieśń-tworzenie.

Taka pieśń jest siła, dzielność,

Taka pieśń jest nieśmiertelność!

Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę,

Cóż Ty większego mogłeś zrobić - Boże?

Patrz, jak te myśli dobywam sam z siebie,

Wcielam w słowa, one lecą,

Rozsypują się po niebie,

Toczą się, grają i świecą;

Już dalekie, czuję jeszcze,

Ich wdziękami się lubuję,

Ich okrągłość dłonią czuję,

Ich ruch myślą odgaduję:

Kocham was, me dzieci wieszcze!

Myśli moje! gwiazdy moje!

Czucia moje! wichry moje!

W pośrodku was jak ojciec wśród rodziny stoję,

Wy wszystkie moje!Depcę was, wszyscy poeci,

Wszyscy mędrce i proroki,

Których wielbił świat szeroki.

Gdyby chodzili dotąd śród swych dusznych dzieci,

Gdyby wszystkie pochwały i wszystkie oklaski

Słyszeli, czuli i za słuszne znali,

I wszystkie sławy każdodziennej blaski

Promieniami na wieńcach swoich zapalali,

Z całą pochwał muzyką i wieńców ozdobą,

Zebraną z wieków tyla i z pokoleń tyla,

Nie czuliby własnego szczęścia, własnej mocy,

Jak ja dziś czuję w tej samotnej nocy:

Kiedy sam śpiewam w sobie,

Śpiewam samemu sobie.

Tak! - czuły jestem, silny jestem i rozumny. -

Nigdym nie czuł, jak w tej chwili -

Dziś mój zenit, moc moja dzisiaj się przesili,

Dziś poznam, czym najwyższy, czylim tylko dumny;

Dziś jest chwila przeznaczona,

Dziś najsilniej wytęzę duszy mej ramiona -

To jest chwila Samsona,

Kiedy więzień i ślepy dumał u kolumny.

Zrzucę ciało i tylko jak duch wezmę pióra -

Potrzeba mi lotu,

Wylecę z planet i gwiazd kołowrotu,

Tam dojdę, gdzie graniczą Stwórca i natura.I mam je, mam je, mam - tych skrzydeł dwoje;

Wystarczą:- od zachodu na wschód je rozszerzę,

Lewym o przeszłość, prawym o przyszłość uderzę.

I dojdę po promieniach uczucia - do Ciebie!

I zajrzę w uczucia Twoje,

O Ty! o którym mówią, że czujesz na niebie.

Jam tu, jam przybył, widzisz, jaka ma potęga,

Aż tu moje skrzydło sięga.

Lecz jestem człowiek, i tam, na ziemi me ciało;

Kochałem tam, w ojczyźnie, serce me zostało, -Ale ta miłość moja na świecie,

Ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku

Jak owad na róży kwiecie:

Nie najednej rodzinie, nie na jednym wieku.

Ja kocham cały naród! - objąłem w ramiona

Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia,

Przycisnąłem tu do łona,

Jak przyjaciel, kochanek, małżonek, jak ojciec:

Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić,

Chcę nim cały świat zadziwić,

Nie mam sposobu i tu przyszedłem go dociec.

Przyszedłem zbrojny całą myśli władzą,

Tej myśli, co niebiosom Twe gromy wydarła,

Śledziła chód Twych planet, głąb morza rozwarła -

Mam więcej, tę Moc, której ludzie nie nadadzą,

Mam to uczucie, co się samo w sobie chowa

Jak wulkan, tylko dymi niekiedy przez słowa.I Mocy tej nie wziąłem z drzewa edeńskiego,

Z owocu wiadomości złego i dobrego;

Nie z ksiąg ani z opowiadań,

Ani z rozwiązania zadań,

Ani z czarodziejskich badań.

Jam się twórcą urodził:

Stamtąd przyszły siły moje,

Skąd do Ciebie przyszły Twoje,

Boś i Ty po nie nie chodził:

Masz, nie boisz się stracić; i ja się nie boję.

Czyś Ty mi dał, czy wziąłem, skąd i Ty masz - oko

Bystre, potężne: w chwilach mej siły - wysoko

Kiedy na chmur spójrzę szlaki

I wędrowne słyszę ptaki,

Żeglujące na ledwie dostrzeżonym skrzydle;

Zechcę i wnet je okiem zatrzymam jak w sidle -

Stado pieśń żałośną dzwoni,

Lecz póki ich nie puszczę, Twój wiatr ich niezgoni.

Kiedy spójrzę w kometę z całą mocą duszy,

Dopóki na nią patrzę, z miejsca się nie ruszy.

Tylko ludzie skazitelni,

Marni, ale nieśmiertelni,

Nie służą mi, nie znają - nie znają nas obu,

Mnie i Ciebie.

Ja na nich szukam sposobu

Tu, w niebie.

Tę władzę, którą mam nad przyrodzeniem,

Chcę wywrzeć na ludzkie dusze,

Jak ptaki i jak gwiazdy rządzę mym skinieniem,

Tak bliźnich rozrządzać muszę.

Nie bronią - broń broń odbije,

Nie pieśniami - długo rosną,

Nie nauką - prędko gnije,

Nie cudami - to zbyt głośno.

Chcę czuciem rządzić, które jest we mnie;

Rządzić jak Ty wszystkimi zawsze i tajemnie:

Co ja zechcę, niech wnet zgadną,

Spełnią,tym się uszczęśliwią,

A jeżeli się sprzeciwią,

Niechaj cierpią i przepadną.

Niech ludzie będą dla mnie jak myśli i słowa,

Z których, gdy zechcę, pieśni wiąże się budowa; -

Mówią, że Ty tak władasz!

Wiesz, żem myśli nie popsuł, mowy nie umorzył;

Jeśli mnie nad duszami równą władzę nadasz,

Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył,

I większe niżli Ty zrobiłbym dziwo,

Zanuciłbym pieśń szczęśliwą!Daj mi rząd dusz! - Tak gardzę tą martwą budową,

Którą gmin światem zowie i przywykł ją chwalić,

Żem nie próbował dotąd, czyli moje słowo

Nie mogłoby jej wnet zwalić.

Lecz czuję w sobie, że gdybym mą wolę

Ścisnął, natężył i razem wyświecił,

Może bym sto gwiazd zgasił, a drugie sto wzniecił -

Bo jestem nieśmiertelny! i w stworzenia kole

Są inni nieśmiertelni; - wyższych nie spotkałem. -

Najwyższy na niebiosach! - Ciebie tu szukałem,

Ja najwyższy z czujących na ziemnym padole.

Nie spotkałem Cię dotąd - żeś Ty jest, zgaduję;

Niech Cię spotkam i niechaj Twą wyższość uczuję -

Ja chcę władzy, daj mi ją, lub wskaż do niej drogę!

O prorokach, dusz władcach, że byli, słyszałem,

I wierzę; lecz co oni mogli, to ja mogę,

Ja chcę mieć władzę, jaką Ty posiadasz,

Ja chcę duszami władać, jak Ty nimi władasz.

(Długie milczenie)

(z ironią)

Milczysz, milczysz! wiem teraz, jam Cię teraz zbadał,

Zrozumiałem, coś Ty jest i jakeś Ty władał. -

Kłamca, kto Ciebie nazywał miłością,

Ty jesteś tylko mądrością.

Ludzie myślą, nie sercem, Twych dróg się dowiedzą;

Myślą, nie sercem, składy broni Twej wyśledzą -

Ten tylko, kto się wrył w księgi,

W metal, w liczbę, w trupie ciało,

Temu się tylko udało

Przywłaszczyć część Twej potęgi.

Znajdzie truciznę, proch, parę,

Znajdzie blaski, dymy, huki,

Znajdzie prawność, i złą wiarę

Na mędrki i na nieuki.

Myślom oddałeś świata użycie,

Serca zostawiasz na wiecznej pokucie,

Dałeś mnie najkrótsze życie

I najmocniejsze uczucie. -

Czym jest me czucie?

Ach, iskrą tylko!

Czym jest me życie?

Ach, jedną chwilką!

Lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj gromy?

Iskrą tylko.

Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów wiadomy?

Jedną chwilką.

Z czego wychodzi cały człowiek, mały światek?

Z iskry tylko.

Czym jest śmierć, co rozprószy myśli mych dostatek?

Jedną chwilką.

Czym był On, póki światy trzymał w swoim łonie?

Iskrą tylko.

Czym będzie wieczność świata, gdy On go pochłonie?

Jedną chwilką.

Chwila i iskra, gdy się przedłuża, rozpala -

Stwarza i zwala.

Śmiało, śmiało! tę chwilę rozdłużmy, rozdalmy,

Śmiało, śmiało! tę iskrę rozniećmy, rozpalmy -

Teraz - dobrze - tak. Jeszcze raz Ciebie wyzywam,

Jeszcze po przyjacielsku duszę Ci odkrywam.

Milczysz, - wszakżeś z Szatanem walczył osobiście?

Wyzywam Cię uroczyście.

Nie gardź mną, ja nie jeden, choć sam tu wzniesiony.

Jestem na ziemi sercem z wielkim ludem zbratan,

Mam ja za sobą wojska, i mocy, i trony;

Jeśli ja będę bluźnierca,

Ja wydam Tobie krwawszą bitwę niźli Szatan:

On walczył na rozumy, ja wyzwę na serca.

Jam cierpiał, kochał, w mękach i miłości wzrosłem;

Kiedyś mnie wydarł osobiste szczęście,

Na własnej piersi ja skrwawiłem pięście,

Przeciw Niebu ich nie wzniosłem.

Teraz duszą jam w moję ojczyznę wcielony?

Ciałem połknąłem jej duszę,

Ja i ojczyzna to jedno.

Nazywam się Milijon - bo za milijony

Kocham i cierpię katusze.

Patrzę na ojczyznę biedną,

Jak syn na ojca wplecionego w koło;

Czuję całego cierpienia narodu,

Jak matka czuje w łonie bole swego płodu.

Cierpię, szaleję - a Ty mądrze i wesoło

Zawsze rządzisz,

Zawsze sądzisz,

I mówią, że Ty nie błądzisz!

Słuchaj, jeśli to prawda, com z wiarą synowską

Słyszał, na ten świat przychodząc,

Że Ty kochasz; - jeżeliś Ty kochał świat rodząc,

Jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską; -

Jeżeli serce czułe było w liczbie źwierząt,

Któreś Ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi;

Jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi

Przypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi;

Jeśli pod rządem Twoim czułość nie jest bezrząd,

Jeśli w milijon ludzi krzyczących "ratunku!"

Nie patrzysz jak w zawiłe zrównanie rachunku; -

Jeśli miłość jest na co w świecie Twym potrzebną

I nie jest tylko Twoją omyłką liczebną...

Milczysz! - Jam Ci do głębi serce me otworzył

Zaklinam, daj mi władzę - jedna część jej licha,

Część tego, co na ziemi osiągnęła pycha,

Z tą jedną cząstką ileż ja bym szczęścia stworzył!

Milczysz! - nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. -

Widzisz, żem pierwszy z ludzi i z aniołów tłumu,

Że Cię znam lepiej niźli Twoje archanioły,

Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poły -

Jeślim nie zgadł, odpowiedz - milczysz! ja nie kłamię.

Milczysz i ufasz, że masz silne ramię -

Wiedz, że uczucie spali, czego myśl nie złamie -

Widzisz to moje ognisko: - uczucie,

Zbieram je, ściskam, by mocniej pałało,

Wbijam w żelazne woli mej okucie,

Jak nabój w burzące działo.

Odezwij się, - bo strzelę przeciw Twej naturze;

Jeśli jej w gruzy nie zburzę,

To wstrząsnę całym państw Twoich obszarem;

Bo wystrzelę głos w całe obręby stworzenia:

Ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia:

Krzyknę, ześ Ty nie ojcem świata, ale...

Rozwiń opis

Zwiń opis

Doświadczenie:
27

poziom
doświadczenia

2215

punktów

Odznaki:
Odznaka ŁowcaPoziom odznaki

Łowca

Ile punktów doświadczenia uda Ci się uzbierać w ciągu miesiąca?

Odznaka KoneserPoziom odznaki

Koneser

Za każdy materiał, który osiągnął popularność w ciągu miesiąca otrzymujesz punkt.

Odznaka BywalecPoziom odznaki

Bywalec

Czy uda Ci się logować każdego dnia?

Odznaka SelekcjonerPoziom odznaki

Selekcjoner

Za każdą ocenę nowego materiału w poczekalni zdobywasz punkt. Punkt przyznajemy za ocenienie materiału dodanego mniej niż 2 godziny przed oddaniem głosu.

Odznaka OceniaczPoziom odznaki

Oceniacz

Za ocenienie jednego dnia gry (lub ubieranki), obrazka i dowcipu.

Odznaka konto bez ograniczeńPoziom odznaki

Konto bez ograniczeń

Odznaka przyznawana za zweryfikowany adres email, za możliwość dodawania materiałów oraz za możliwość pisania komentarzy bez ograniczeń.

Odznaka Jejowy zombiePoziom odznaki

Jejowy zombie

Odznaka za nocną aktywność na Jeja.pl.

Odznaka StrzałkowiczPoziom odznaki

Strzałkowicz

Twoje komentarze zdobyły dużo poparć? To świetnie! Odznaka w nagrodę!

Odznaka dostawca uśmiechówPoziom odznaki

Dostawca uśmiechów

Odznaka za uśmiechy, które zagościły na twarzach Jejowiczów i Jejowiczek. Technicznie rzecz ujmując za obrazki na głównej.

Odznaka Miłośnik zwierzątPoziom odznaki

Miłośnik zwierząt

Odznaka za ocenianie nowych materiałów ze zwierzętami, które trafiły na główną.

Odznaka Miłośnik dowcipówPoziom odznaki

Miłośnik dowcipów

Odznaka dla osób, które otrzymują dowcipy na e-mail.

Odznaka Przykładny JejowiczPoziom odznaki

Przykładny Jejowicz

Odznaka za przykładną obecność na Jeja.pl

Odznaka DociekliwyPoziom odznaki

Dociekliwy

Odznaka dla dociekliwych osób przyznawana za... Dociekliwi na pewno do tego dojdą!

Odznaka Czujne OkoPoziom odznaki

Czujne Oko

Odznaka przyznawana osobom, które zgłosiły istotny problem na Jeja.pl

informacje o odznakach
Komentarze
użytkownika poparto:
22755
razy
Memów i obrazków:
819
w aktywnych
3
w poczekalni
Farmerama
410

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz obrazkowy

Komentarze

Odśwież
Avatar TostKiszony

18 października, 21:01

Świetny avek

Avatar Kuman

14 lipca, 14:02

dzień dobry

Avatar Burger2004_09

14 lipca, 14:03

@Kuman: Szczęść Boże

Avatar Kuman

14 lipca, 14:04

@Burger2004_09: *głosem Brauna*
Szczęść Boże

Avatar Burger2004_09

14 lipca, 14:36

@Kuman: co Cię tu sprowadza?

Avatar Kuman

14 lipca, 15:47

@Burger2004_09: nie mam pojęcia

Avatar ImBruhHammood

9 lipca, 22:47

Witaj

Avatar Burger2004_09

10 lipca, 16:23

@ImBruhHammood: witam serdecznie, co Cię tu sprowadza?

Avatar ImBruhHammood

10 lipca, 23:20

@Burger2004_09: pewien fandom w którym jesteś (i hope so)

Avatar Burger2004_09

11 lipca, 21:11

@ImBruhHammood: no dobrze, a co w związku z tym?

Avatar ImBruhHammood

11 lipca, 23:09

@Burger2004_09: nie wiem XD
furrasy są zagrożonym gatunkiem na jeja

Avatar Murarzowa

8 lipca, 22:20

Avatar PyraJejanska

6 lipca, 14:40

Julianek konto usuwa?

Avatar Burger2004_09

6 lipca, 14:56

@PyraJejanska: ano, usunął grupę i konto. ...j wie czemu

Avatar PyraJejanska

6 lipca, 14:58

@Burger2004_09: Szkoda... F dla niego

Avatar Im_gay

22 czerwca, 21:29

Kurde przypomniały mi się czasy gdy ja byłem Futrzakiem.

Avatar Tacyt1025

21 czerwca, 19:23

Ale że się futrzakiem staniesz to bym się nie domyślał.

Avatar Burger2004_09

21 czerwca, 20:39

@Tacyt1025: niezbadane są wyroki boskie

Avatar Tacyt1025

21 czerwca, 20:40

@Burger2004_09: A no, przynajmniej wieszcza zna.

Avatar miesny_budyn

12 czerwca, 10:35

hejka

Avatar Burger2004_09

12 czerwca, 14:10

@miesny_budyn: niech będzie pochwalony

Avatar miesny_budyn

12 czerwca, 15:33

@Burger2004_09: co tam?

Avatar Burger2004_09

12 czerwca, 16:06

@miesny_budyn: a co ma być? Siedzę w domu i gram se w gry komputerowe

Avatar miesny_budyn

12 czerwca, 20:08

@Burger2004_09: a bo ja wiem, może coś ciekawego

Avatar maku27chan

7 czerwca, 16:38

Witam i o zdrowie pytam

Avatar Burger2004_09

7 czerwca, 16:47

@maku27chan: a bardzo dobrze, dziękuję

Avatar maku27chan

8 czerwca, 15:57

@Burger2004_09: Cieszę się

Avatar Tajnyifajny

20 kwietnia, 09:52

Furry?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar Tajnyifajny

20 kwietnia, 09:57

@Burger2004_09: a, to moze ktos z podobnym nickiem

Avatar Piotrekkk666

19 maja, 20:16

@Tajnyifajny: burgerchinski czy jakoś tak

Avatar cristofer6

16 marca, 21:58

Cześć

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (4)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (4)
Avatar Burger2004_09

2 kwietnia, 18:58

@cristofer6: tej, a Jejowy Dom jeszcze żyje? Pytam, bo dołączyłem, a Ty jesteś moderatorem.

Avatar cristofer6

2 kwietnia, 19:32

@Burger2004_09: Zależy od pory dnia, w okresie świątecznym zapewne trochę ucichnie. Ale zwykle żyje.

Avatar PewienKtosiek

25 grudnia 2020, 15:37

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Avatar
Eksperyment54

25 września 2020, 18:31

Witaj

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar
Eksperyment54

25 września 2020, 18:41

@Burger2004_09: dziękuję ci bardzo, co tam u ciebie słychać?

Avatar Burger2004_09

25 września 2020, 18:43

a nic nowego
Na tej stronie siedzę
Memy robię

Czasami coś jeszcze na grupach napiszę

Avatar Szfindol

18 września 2020, 22:16

Toż to prawie papieżowa liczba

Avatar
Konto usunięte

8 września 2020, 20:38

a co ty taki ciekawski

Avatar Burger2004_09

8 września 2020, 20:39

dociekliwy sam się nie zrobił

Avatar MatkaBoskaSowiecka

16 sierpnia 2020, 08:52

Gratuluję znalezienia się w rankingu bemiarzy

Avatar Burger2004_09

16 sierpnia 2020, 16:17

@MatkaBoskaSowiecka: Nie potrzebuję gratulacji związanych z dostaniem się do czegoś, co nie ma żadnej wartości

Avatar MatkaBoskaSowiecka

16 sierpnia 2020, 20:36

@Burger2004_09: K***a i weź tu miły bądź

Avatar VincyI

2 sierpnia 2020, 19:59

Fajny avek

Avatar Burger2004_09

3 sierpnia 2020, 07:39

@VincyI: a dzięki, ale Kakyoin-san w okularkach lepszy

Avatar Marequel

5 lipca 2020, 22:48

belzebub na avatarze i 666 obrazków na głównej

Avatar Burger2004_09

6 lipca 2020, 09:10

@Marequel: nie ma przypadków, są tylko ich iluzje

Avatar Gateusz

29 maja 2020, 21:27

Czm zauważyłem twoje istnienie dopiero jak wszedłeś wysoko na ranking memiarzy masz więcej strzałek w górę ode mnie a pierwszy raz cię widzę

Avatar Burger2004_09

2 czerwca 2020, 15:38

Avatar LiptonIceTea

30 maja 2020, 03:28

Ścigam cię ;)

Avatar Niemamnietu404

25 maja 2020, 12:48

Witam

Avatar antekk5

5 lutego 2020, 21:02

Avatar rozwalgo

26 grudnia 2019, 21:46

Avatar Burger2004_09

26 grudnia 2019, 21:50

Avatar
Konto usunięte

15 listopada 2019, 13:50

ku*wa jego mać, jak cię nie uje*ie

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar
Konto usunięte

17 listopada 2019, 22:39

@Brodacz: przypie**ol mu gazetą

Avatar Brodacz

17 listopada 2019, 22:40

wyżej nie poleci

Avatar
Konto usunięte

23 października 2019, 17:37

Bij Żmija Perunie

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (9)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (9)
Avatar Burger2004_09

Edytowano - 24 października 2019, 22:02

no to może pocisnąć jakąś straszną epidemią? Wiesz, jak hiszpanka, dżuma czy inne bakteryjne gówno. Do tego też wojenka, lub dwie, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, gdzie do tej Na Wschodzie wtrąciła się Polonia, tym samym odzyskując Wilno oraz znaczną część Ukrainy i Białorusi. Na Zachodzie także burdel przez kolejny kryzys uchodźców oraz doszło do rozpie**olu w jakiejś elektrowni atomowej (w wyniku czego m. in. mieszkańcy Gdańską muszą brać jod). Brytania pogrąża się w chaosie. W USA wojna domowa. W Afryce tradycyjny burdel i chlew. Bliski Wschód pogrążony w wojnie. Państwa arabskie i Iran co chwila że sobą walczą, ale gdy wtrąci się do tego Izrael nagle powstaje wielka koalicja i Żydzi są spychani do swoich terenów. Względny spokój na Dalekim Wschodzie, chociaż Japonia zaczyna mieć zapędy imperialistyczne. Rosja pogrążona w czymś na wzór Wielkiej Smuty, ale tym razem śmierć ponoszą kolejni prezydenci z kolejnych ugrupowań. Polska trzyma się jako tak, dzięki decyzjom Partii nie została wciągnięta w kolejne konflikty i ogranicza się do plewienia resztek epidemii w Szczecinie. A Ameryka Południowa żre popcorn oglądając burdel na świecie.

Co o tym sądzisz?

Avatar
Konto usunięte

25 października 2019, 21:26

@Burger2004_09: Ty to masz łep jak skleb.
W ogóle sorki za tak długie przerwy, ale pakiet mi się skończył i internet mam tylko w KFC lub w domu.

Avatar Kobza

23 października 2019, 08:46

Ku*wa jego mać

Avatar Burger2004_09

23 października 2019, 08:51

@Kobza: jak cię nie uje*ie

Avatar Kobza

23 października 2019, 08:54

@Burger2004_09: To nie może spać

Avatar Deuslovult

7 października 2019, 14:32

Billy wonka <3

Avatar Burger2004_09

7 października 2019, 16:20

@Deuslovult: 🅱️illy 🅱️onka

Avatar Kobza

26 września 2019, 17:35

A je**ąć Ci tym socjalizmem?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar Burger2004_09

6 października 2019, 08:24

@Kobza: wszyscy jesteśmy ciągle je**ni w dupę, niezależnie od panującego systemu. Z penisa socjalizmu przeszliśmy do penisa kapitalizmu

Avatar Kobza

6 października 2019, 08:28

@Burger2004_09: Tutaj się zgodzę. I chociaż fanem naszej pobalcerowiczowskiej gospodarki nie jestem, to w wielu kwestiach jest to o kilka poziomów wyżej niż za socjalizmu

Avatar DeadShoot

23 września 2019, 14:19

cześć
widzę że też jesteś skalmarem

Avatar Burger2004_09

23 września 2019, 14:50

@DeadShoot:
Handsome squidward

Bottom text

Avatar Kobza

17 września 2019, 15:44

Skąd pomysł na asyryjską flagę na awatarze? Popierasz bliskowschodnich chrześcijan?

Avatar Burger2004_09

17 września 2019, 17:58

@Kobza: lubię Asyrię

Avatar Kobza

17 września 2019, 18:44

@Burger2004_09: a co myślisz o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie?

Avatar Burger2004_09

17 września 2019, 20:16

@Kobza: są mi obojętni

Avatar Kobza

17 września 2019, 20:39

@Burger2004_09: A nie uważasz, że jako zachód powinniśmy pomagać im w czasie prześladowań?

Avatar
GrandAutismo

6 września 2019, 11:29

Ty Janie Marksie trzeci coś rozdawał kapitał jak dzieci

Avatar AquoZ32

30 sierpnia 2019, 19:27

Lenin z rigczem

Avatar
Konto usunięte

22 sierpnia 2019, 22:10

Władimir Iljicz Uljanow > Rozalia Luxenburg

Avatar Burger2004_09

29 sierpnia 2019, 07:50

Gomułka sucha bułka

Avatar
Konto usunięte

29 sierpnia 2019, 08:20

@Burger2004_09: Lenin wspaniałe rozkozaczanie

Avatar jaraczzielska19

25 sierpnia 2019, 11:35

Czemu jestem wkurzający?

Avatar General_Kebabi

26 sierpnia 2019, 13:20

@jaraczzielska19: może dlatego że zachowujesz się jak przyje**ny

Avatar gotigwolf

25 sierpnia 2019, 09:50

Pokaż mi swoje towary

Avatar
GrandAutismo

22 sierpnia 2019, 19:44

thicc lenin

Avatar Burger2004_09

22 sierpnia 2019, 19:53

Avatar
GrandAutismo

22 sierpnia 2019, 19:57

@Burger2004_09: Teraz dopiero zauważyłem jakie miał barczyste bary jak kajakarz.

Avatar
niemamnietu

16 sierpnia 2019, 01:52

Sok z kaktusa

Avatar Burger2004_09

16 sierpnia 2019, 06:25

asutkak z kos

Avatar nirqm

13 sierpnia 2019, 08:21

*konfjused skriming*

Avatar Burger2004_09

13 sierpnia 2019, 08:24

@nirqm: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAaaaAaaaa

Avatar Deuslovult

11 sierpnia 2019, 11:02

Dobry avek. Kosovo je srpskie

Avatar Burger2004_09

11 sierpnia 2019, 11:06

Avatar
GrandAutismo

15 lipca 2019, 23:17

Czyżbym przekonał Pana do doktryny Mosleya? Pytam bom ciekawy skąd u ciebie takie zainteresowanie. A sam Avatar jest ładny.

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (19)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (19)
Avatar PoboznyProtestant

20 lipca 2019, 09:19

@AquoZ32: Od kiedy ty piszesz poprawnie?

Avatar AquoZ32

20 lipca 2019, 11:05

@PoboznyProtestant: na dluzsze wypowiedzi przeskakuje na poprawna pisownie

Opisz dokładnie problem, a jeśli potrzeba to zilustruj go screenem.

Opisz problem

Dołącz screena

Najnowsze zdjęcia Burger2004_09

Szukaj osoby